BIC Port

Zapojte se do inkubačního programu, získejte zpětnou vazbu pro váš business plán a dotaci až 400 tis. Kč od Plzeňského kraje nebo města Plzně na odborné služby, které vám pomohou podnikání rozjet.

Aktuálně

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK DO JARNÍHO BĚHU INKUBAČNÍHO PROGRAMU 2023 BYL UKONČEN!

Nestihli jste podat přihlášku? Za necelý půl rok odstartuje podzimní běh inkubace. Kontaktujte nás už nyní a domluvte si termín konzultace.

CHCI SE PŘIHLÁSIT

Co program poskytuje

 • finanční dotace 200 – 400 tis. Kč od Plzeňského kraje nebo města Plzně na externí služby odborníků (např. právníků, programátorů, marketingových specialistů…) vybraných ve spolupráci s konzultanty na míru potřebám každého účastníka
 • individuální konzultace se senior konzultanty BIC Plzeň (např. jak získat zákazníka, jak rozvrhnout kapacity, jak firmu financovat…)
 • semináře s tématy podle potřeb účastníků (např. jak najít obchodníka nebo jak se jím stát, proč a jak finančně plánovat, jak uspět ve výběrovém řízení na dodavatele…)

V čem vám program pomůže?

 • dostanete zpětnou vazbu od odborníků
 • ověříte si životaschopnost svého záměru
 • využijete odborné služby (např. dokončení vývoje produktu, formulaci smluv, vytvoření webu…)
 • zjistíte, co všechno potřebujete vyřešit, abyste se vyhnuli zbytečným komplikacím
 • ujasníte si své cíle i způsob, jak jich dosáhnout
 • formulujete si podnikatelský plán ve formě odpovídající vašim potřebám
 • navážete užitečné kontakty
 • získáte publicitu

Jak program pomůže vašemu podnikání a co na něm oceňují jeho absolventi zjistíte v následujícím videu:

Kdo se může přihlásit

 • jednotlivci nebo týmy, které mají inovativní podnikatelský záměr
 • majitelé inovačních firem, kteří už mají zkušenosti s prvními zakázkami a chtějí si ujasnit, jakým směrem se vydat dál
 • akademici, kteří chtějí komercializovat výsledek svého výzkumu a vývoje

V okamžiku vstupu do inkubačního programu (při podání žádosti o dotaci), musíte splňovat následující podmínky:

 • mít založenou firmu (IČ) bez ohledu na právní formu
 • mít sídlo či provozovnu v Plzni nebo v Plzeňském kraji
 • mít statut malého a středního podniku
 • mít firmu zaregistrovanou k dani z příjmu
 • být inovační firmou, tzn. pro svoji podnikatelskou aktivitu využívat nových či zlepšených procesů/postupů, přinášet nová nebo zlepšená řešení/technické parametry a využívat moderních technologií, odborných znalostí či výsledků výzkumu a vývoje
 • mít inkubační potřebu, tzn. že členové týmu (zakladatelé, zaměstnanci apod.) nemají dostatečnou zkušenost s podnikáním, které chtějí v rámci inkubace rozvíjet (mohou mít zkušenosti z jiného oboru), a/nebo realizace jejich záměru vyžaduje využití externích odborných služeb

Kdy a jak se přihlásit

Přihlásit se nám, resp. vyjádřit svůj zájem o vstup do programu, je možné KDYKOLI během roku prostřednictvím webového formuláře nebo zasláním emailu. Ozveme se vám zpět a domluvíme si individuální konzultaci (vhodnost záměru pro inkubaci, podmínky programu aj.)

CHCI SE PŘIHLÁSIT


Vstoupit do inkubačního programu (a následně čerpat benefity programu) je možné dvakrát ročně:

 • Jarní běh – vstup na začátku února (dotační program Plzeňského kraje)
 • Podzimní běh – vstup na začátku srpna (dotační program města Plzně)

pozn. Oba dotační programy i oba běhy inkubačního programu mají totožné podmínky.


Nedílnou podmínkou vstupu do inkubačního programu je podání žádosti o dotaci.

Nejbližší příjem žádostí o dotaci: 1. – 7. 2. 2023

PODAT ŽÁDOST O DOTACI

JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI – NÁVOD

 

Co udělat pro účast v inkubačním programu?

 • Informovat senior konzultanta BIC Plzeň o záměru vstoupit do inkubačního programu – webový formulář nebo email
 • Založit si účet v dotačním portálu Plzeňského kraje – návod
 • Podat žádost o dotaci vč. příloh
 • Přijít na individuální konzultaci – probereme průběh inkubačního programu, vyslechneme si vaše očekávání a společně posoudíme, zda a v čem vám může program pomoci
 • Připravit si ve spolupráci s konzultantem BIC Plzeň prezentaci základní myšlenky záměru
 • Odprezentovat záměr před radou inkubačního programu
 • Stvrdit svoji účast v programu smluvně

Aktuální harmonogram

Jarní běh Podzimní běh
Přihlásit se je možné KDYKOLI BĚHEM ROKU
1.-7.2.2023 Příjem žádostí o dotaci 31.7.-13.8.2023
leden-únor 2023 Konzultační dny červen-srpen 2023
(6.3.2023) Prezentace nanečisto (4.9.2023)
(7.3.2023) 1. Rada inkubačního programu – výběr účastníků na základě prezentace základní myšlenky podnikatelského záměru (5.9.2023)
březen-květen 2023 Semináře, konzultace, mentoring, tvorba podnikatelského plánu, identifikace nedořešených oblastí, výběr potřebných odborných služeb a expertů (tvorba inkubačního plánu) září-listopad 2023
(16.5.2023) 2. Rada inkubačního programu – schválení inkubačního plánu a výše dotace na základě prezentace podnikatelského záměru (14.11.2023)
červen 2023 Přijetí dotace na bankovní účet příjemce prosinec 2023
do 31.12.2023 Čerpání rozpočtu (dotace) na nákup externích služeb. Workshopy, individuální konzultace a další inkubační aktivity (do 31.5.2023)
leden 2024 3. Rada inkubačního programu – zhodnocení inkubačního programu. Vyúčtování dotace červen 2024

 

Pozn.: Termíny v závorce jsou prozatím předběžné

Partneři programu

Inkubační program 2022

Termíny, způsobilé a nezpůsobilé výdaje, dokládání výdajů:

INFORMACE PRO INKUBOVANÉ FIRMY 2022

Inkubace 2023 - Dotační program Plzeňského kraje

Materiály o programu

Dokumenty města Plzně