BIC Port

Získáte nejen zpětnou vazbu, ale i 200 tis. Kč od Plzeňského kraje na odborné služby, které vám pomohou podnikání rozjet.

Kdo se může přihlásit

 • jednotlivci nebo týmy, které mají inovativní podnikatelský záměr a chystají se založit firmu v horizontu několika měsíců
 • majitelé inovačních firem, kteří už mají zkušenosti s prvními zakázkami a chtějí si ujasnit, jakým směrem se vydat dál
 • akademici, kteří chtějí komercializovat výsledek svého výzkumu a vývoje

Co musíte jako firma splňovat

 • sídlo či provozovna v Plzni nebo v Plzeňském kraji
 • působení na trhu ne déle než 3 roky (firma mohla být založena i dříve)
 • statut malého a středního podniku (pokud je již firma založená)
 • být inovační firmou

Co program poskytuje

 • finanční dotace 200 tis. Kč od Plzeňského kraje na služby odborníků (právníků, programátorů, marketingových specialistů…) vybraných ve spolupráci s konzultanty
 • individuální konzultace (jak získat zákazníka, jak rozvrhnout kapacity, jak firmu financovat…)
 • semináře s tématy podle potřeb účastníků (např. financování vkladem investora, daňové aspekty podnikání, patenty a ochranné známky)
 • zpětná vazba od expertů a mentorů

V čem vám program pomůže

 • dostanete zpětnou vazbu od odborníků
 • zjistíte, co všechno potřebujete vyřešit, abyste se vyhnuli zbytečným komplikacím
 • ujasníte si své cíle i způsob, jak jich dosáhnout
 • ověříte si životaschopnost svého záměru
 • využijete odborné služby (např. dokončení vývoje produktu, formulaci smluv, vytvoření webu)
 • vytvoříte prezentaci vhodnou např. při jednání s bankou či s investorem
 • navážete užitečné kontakty
 • získáte publicitu

Jak se přihlásit

Co musím udělat pro účast v inkubačním programu:

 • Vyplnit webovou přihlášku – ozveme se na zadaný e-mail, abychom si domluvili schůzku.
 • Přijít na individuální konzultaci – probereme průběh inkubačního programu, vyslechneme si vaše očekávání a společně posoudíme, zda a v čem vám může program pomoci.
 • Přijít na úvodní webinář 22. března 2022 k Value proposition – jak uvažovat o tom, jakou hodnotu produkt/služba přináší.
 • Připravit si ve spolupráci s konzultantem prezentaci základní myšlenky záměru.
 • Odprezentovat záměr před radou inkubačního programu – budou vybráni 4 účastníci.
 • Stvrdit svoji účast v programu smluvně.

CHCI SE PŘIHLÁSIT

Harmonogram programu

březen 2022 příjem přihlášek
14.–15. března konzultační dny
22. března úvodní webinář
duben prezentace základní myšlenky podnikatelského záměru; výběr účastníků (Rada inkubačního programu)
květen –prosinec semináře, konzultace, identifikace nedořešených oblastí, výběr potřebných odborných služeb a expertů, využívání dotovaných služeb, mentoring, tvorba prezentace podnikatelského plánu
leden 2023 závěrečná prezentace

Partneři programu

Materiály o programu

Dokumenty města Plzně