BIC Port

Máte inovativní nápad? Chystáte se založit, nebo jste nedávno založili firmu? Potřebujete si ujasnit, jak dále postupovat, aby váš podnikatelský záměr byl úspěšný?

Zapojte se do inkubačního programu, získejte zpětnou vazbu pro váš business plán a dotaci až 500 tis. Kč na odborné služby, které vám pomohou podnikání rozjet.

Aktuálně

Přijímáme přihlášky do podzimního kola inkubačního programu 2024.

Příjem přihlášek probíhá elektronicky od 24. června do 16. srpna 2024.


Uvažujete o účasti? Kontaktujte nás a domluvte si termín konzultace.

MÁM ZÁJEM O NEZÁVAZNOU KONZULTACI

PODAT ŽÁDOST O DOTACI

JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI – NÁVOD


Co program poskytuje

 • finanční dotace až 500 tis. Kč od Plzeňského kraje nebo města Plzně na externí služby odborníků (např. právníků, programátorů, marketingových specialistů…) vybraných ve spolupráci s konzultanty na míru potřebám každého účastníka
 • individuální konzultace s konzultanty BIC Plzeň (např. jak získat zákazníka, jak rozvrhnout kapacity, jak firmu financovat…)
 • semináře s tématy podle potřeb účastníků (např. jak najít obchodníka nebo jak se jím stát, proč a jak finančně plánovat, jak uspět ve výběrovém řízení na dodavatele…)

V čem vám program pomůže?

 • dostanete zpětnou vazbu od odborníků
 • ověříte si životaschopnost svého záměru
 • využijete odborné služby (např. dokončení vývoje produktu, formulaci smluv, vytvoření webu…)
 • zjistíte, co všechno potřebujete vyřešit, abyste se vyhnuli zbytečným komplikacím
 • ujasníte si své cíle i způsob, jak jich dosáhnout
 • formulujete si podnikatelský plán ve formě odpovídající vašim potřebám
 • navážete užitečné kontakty
 • získáte publicitu

Jak program pomůže vašemu podnikání a co na něm oceňují jeho absolventi zjistíte v následujícím videu:

Kdo se může přihlásit

 • jednotlivci nebo týmy, které mají inovativní podnikatelský záměr
 • majitelé inovačních firem, kteří už mají zkušenosti s prvními zakázkami a chtějí si ujasnit, jakým směrem se vydat dál
 • akademici, kteří chtějí komercializovat výsledek svého výzkumu a vývoje

Program otevíráme pro dvě fáze firem: FÁZI VZNIKU a FÁZI ROZVOJE.

Inkubace je určena nejen pro začínající podnikatele, ale také firmy, které již mají za sebou první kroky a nyní hledají možnosti růstu a expanze (tzv. scale-upy).

Kdy a jak se přihlásit

Přihlásit se nám, resp. vyjádřit svůj zájem o vstup do programu, je možné KDYKOLI během roku prostřednictvím webového formuláře nebo zasláním emailu. Ozveme se vám zpět a domluvíme si individuální konzultaci (vhodnost záměru pro inkubaci, podmínky programu aj.)

CHCI SE PŘIHLÁSIT

 

Vstoupit do inkubačního programu (a následně čerpat benefity programu) je možné dvakrát ročně:

 • Jarní běh – vstup na začátku února, ukončení v prosinci (dotační program Plzeňského kraje)
 • Podzimní běh – vstup na přelomu července / srpna, ukončení v červnu následujícího roku (dotační program města Plzně)

Nedílnou podmínkou vstupu do inkubačního programu je podání žádosti o dotaci.


Aktuální příjem žádostí o dotaci: 24. června – 16. srpna 2024 (podzimní běh 2024)

PODAT ŽÁDOST O DOTACI

JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI – NÁVOD


Přílohy žádosti o dotaci:

 • Příloha č. 1: Čestné prohlášení žadatele o dotaci
 • Příloha č. 2: Identifikace osob jednajících jménem žadatele o dotaci
 • Příloha č. 3: Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
 • Úplný výpis z evidence skutečných majitelů (pouze právnické osoby)
 • Úplný výpis z evidence skutečných majitelů (formulář pro fyzické osoby)

Formuláře příloh žádosti jsou k dispozici v sekci Dokumenty zde.

 

Výběr firem

Účastníky podzimního kola programu vybere rada inkubačního programu 12. září 2024 v prostorách Technologického centra BIC Plzeň na Borských polích.


Výběr firem do jarního běhu inkubačního programu 2024 můžete shlédnout v následujícím videu:

Předchozí běhy programu

Aktuální harmonogram

Inkubační program 2024

Jarní běh 2024 Podzimní běh 2024
1.-7.2.2024 Příjem žádostí o dotaci 24.6.-16.8.2024
leden-únor 2024 Konzultační dny červen-srpen 2024
5. - 6.3.2024 Prezentace nanečisto 10.-11.9.2024
7.3.2024 1. Rada inkubačního programu – výběr účastníků na základě prezentace základní myšlenky podnikatelského záměru 12.9.2024
březen-květen 2024 Semináře, konzultace, mentoring, tvorba podnikatelského plánu, identifikace nedořešených oblastí, výběr potřebných odborných služeb a expertů (tvorba inkubačního plánu) září-listopad 2024
14.5.2024 2. Rada inkubačního programu – schválení inkubačního plánu a výše dotace na základě prezentace podnikatelského záměru (12.11.2024)
červen 2024 Přijetí dotace na bankovní účet příjemce prosinec 2024
do 31.12.2024 Čerpání rozpočtu (dotace) na nákup externích služeb. Workshopy, individuální konzultace a další inkubační aktivity do 31.5.2025
(23.1.2025) Zhodnocení inkubačního programu - prezentace absolventů. Vyúčtování dotace (17.6.2025)

 

Pozn.: Termíny v závorce jsou prozatím předběžné

Partneři programu

Máte dotazy?

Ke stažení

Materiály o programu