BIC Port

Podzimní běh inkubačního programu 2023 je určen mladým inovativním firmám se sídlem či provozovnou na území města Plzně. Je realizován za finanční podpory města Plzně v rámci dotačního programu INKUBACE FIREM 2023.

Program poskytuje

 • finanční dotace 200 – 400 tis. Kč od města Plzně na externí služby odborníků (např. právníků, programátorů, marketingových specialistů…) vybraných ve spolupráci s konzultanty na míru potřebám každého účastníka
 • individuální konzultace s konzultanty BIC Plzeň (např. jak získat zákazníka, jak rozvrhnout kapacity, jak firmu financovat…)
 • semináře s tématy podle potřeb účastníků (např. jak najít obchodníka nebo jak se jím stát, proč a jak finančně plánovat, jak uspět ve výběrovém řízení na dodavatele…)

Podmínky vstupu do programu

V okamžiku VSTUPU do inkubačního programu (při podání žádosti o dotaci) žadatel musí splňovat následující podmínky:

 • mít založenou firmu (IČ) bez ohledu na právní formu
 • mít sídlo či provozovnu na území města Plzně
 • mít statut malého a středního podniku
 • mít firmu zaregistrovanou k dani z příjmu
 • být inovační firmou, tzn. pro svoji podnikatelskou aktivitu využívat nových či zlepšených procesů/postupů, přinášet nová nebo zlepšená řešení/technické parametry a využívat moderních technologií, odborných znalostí či výsledků výzkumu a vývoje
 • mít inkubační potřebu, tzn. že členové týmu (zakladatelé, zaměstnanci apod.) nemají dostatečnou zkušenost s podnikáním, které chtějí v rámci inkubace rozvíjet (mohou mít zkušenosti z jiného oboru), a/nebo realizace jejich záměru vyžaduje využití externích odborných služeb

 

Co udělat pro účast v inkubačním programu?

 • Informovat konzultanty BIC Plzeň o záměru vstoupit do inkubačního programu – webový formulář nebo email
 • Přijít na individuální konzultaci – probereme průběh inkubačního programu, vyslechneme si vaše očekávání a společně posoudíme, zda a v čem vám může program pomoci
 • Založit si účet v dotačním portálu města Plzně – návod
 • Podat žádost o dotaci vč. příloh
 • Připravit si ve spolupráci s konzultantem BIC Plzeň prezentaci základní myšlenky záměru
 • Odprezentovat záměr před radou inkubačního programu
 • Stvrdit svoji účast v programu smluvně

Žádost o dotaci

Příjem žádostí o dotaci: 17. 7. – 13. 8. 2023

PODAT ŽÁDOST O DOTACI

JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI – NÁVOD


Přílohy žádosti o dotaci jsou připraveny níže v sekci Ke stažení.

 • Čestné prohlášení žadatele o dotaci
 • Identifikace osob jednajících jménem žadatele o dotaci
 • Úplný výpis z evidence skutečných majitelů (pouze právnické osoby) – postup viz návod pro podání žádosti o dotaci (str.4)
 • Úplný výpis z evidence skutečných majitelů (formulář pro fyzické osoby)

POZOR! Přílohy je nutné stáhnout, vyplnit a následně nahrát do aplikace eDotace.

Máte otázky k žádosti o dotaci?

Harmonogram


pozn. Termíny v závorkách jsou prozatím předběžné

17.7. - 13.8.2023 (do 12:00) Příjem žádostí o dotaci
červen - srpen 2023 Konzultační dny
11.9.2023 Prezentace nanečisto
13.9.2023 1. Rada inkubačního programu – výběr účastníků na základě prezentace základní myšlenky podnikatelského záměru
září - listopad 2023 Semináře, konzultace, mentoring, tvorba podnikatelského plánu, identifikace nedořešených oblastí, výběr potřebných odborných služeb a expertů (tvorba inkubačního plánu)
14.11.2023 2. Rada inkubačního programu – schválení inkubačního plánu a výše dotace na základě prezentace podnikatelského záměru
prosinec 2023 Přijetí dotace na bankovní účet příjemce
do 31.5.2024 Čerpání rozpočtu (dotace) na nákup externích služeb. Workshopy, individuální konzultace a další inkubační aktivity
červen 2024 3. Rada inkubačního programu – zhodnocení inkubačního programu. Vyúčtování dotace

Účastníci podzimního běhu 2023

 • P&O Robotics s.r.o.
 • INTECORES s.r.o.
 • Escape-ing: projekt únikových her poháněných AI (Filip Kouba)
 • Tvoje kšandy (Denisa Huňatá & Gabriela Němečková)
 • TeaTech s.r.o.

Máte zájem o vstup do programu? Kontaktujte nás a domluvte si termín konzultace.


MÁM ZÁJEM O NEZÁVAZNOU KONZULTACI

 

Rádi byste se na něco zeptali?

Ke stažení

Pravidla dotačního titulu Inkubace firem 2023

Přílohy žádosti o dotaci

Přílohy při podpisu smlouvy

Dokumenty pro vyúčtování a realizaci