BIC Port

Jarní běh inkubačního programu 2024 je určen pro mladé inovativní firmy se sídlem či provozovnou na území Plzeňského kraje. Je realizován za finanční podpory Plzeňského kraje v rámci dotačního programu INKUBACE FIREM 2024.

Program poskytuje

 • finanční dotace 200 – 500 tis. Kč od Plzeňského kraje na externí služby odborníků (např. právníků, programátorů, marketingových specialistů…) vybraných ve spolupráci s konzultanty na míru potřebám každého účastníka
 • individuální konzultace s konzultanty BIC Plzeň (např. jak získat zákazníka, jak rozvrhnout kapacity, jak firmu financovat…)
 • semináře s tématy podle potřeb účastníků (např. jak najít obchodníka nebo jak se jím stát, proč a jak finančně plánovat, jak uspět ve výběrovém řízení na dodavatele…)

Podmínky vstupu do programu

V okamžiku VSTUPU do inkubačního programu (při podání žádosti o dotaci) žadatel musí splňovat následující podmínky:

 • mít založenou firmu (IČ) bez ohledu na právní formu
 • mít sídlo či provozovnu v Plzni nebo v Plzeňském kraji
 • mít statut malého a středního podniku
 • být inovační firmou, tzn. pro svoji podnikatelskou aktivitu využívat nových či zlepšených procesů/postupů, přinášet nová nebo zlepšená řešení/technické parametry a využívat moderních technologií, odborných znalostí či výsledků výzkumu a vývoje
 • mít inkubační potřebu, tzn. že členové týmu (zakladatelé, zaměstnanci apod.) nemají dostatečnou zkušenost s podnikáním, které chtějí v rámci inkubace rozvíjet (mohou mít zkušenosti z jiného oboru), a/nebo realizace jejich záměru vyžaduje využití externích odborných služeb

Žádost o dotaci

Příjem žádostí o dotaci: 1. – 7. 2. 2024


PODAT ŽÁDOST O DOTACI

JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI – NÁVOD

 

Co udělat pro účast v inkubačním programu?

 • Informovat konzultanty BIC Plzeň o záměru vstoupit do inkubačního programu – webový formulář nebo email
 • Založit si účet v dotačním portálu Plzeňského kraje – návod
 • Podat žádost o dotaci vč. příloh
 • Přijít na individuální konzultaci – probereme průběh inkubačního programu, vyslechneme si vaše očekávání a společně posoudíme, zda a v čem vám může program pomoci
 • Připravit si ve spolupráci s konzultantem BIC Plzeň prezentaci základní myšlenky záměru
 • Odprezentovat záměr před radou inkubačního programu
 • Stvrdit svoji účast v programu smluvně

Harmonogram

1. - 7. 2. 2024 Příjem žádostí o dotaci
leden - únor 2024 Konzultační dny
5. - 6. 3. 2024 Prezentace nanečisto
7. 3. 2024 1. Rada inkubačního programu – výběr účastníků na základě prezentace základní myšlenky podnikatelského záměru
březen - květen 2024 Semináře, konzultace, mentoring, tvorba podnikatelského plánu, identifikace nedořešených oblastí, výběr potřebných odborných služeb a expertů (tvorba inkubačního plánu)
(12. 5. 2024) 2. Rada inkubačního programu – schválení inkubačního plánu a výše dotace na základě prezentace podnikatelského záměru
červen 2024 Přijetí dotace na bankovní účet příjemce
do 31. 12. 2024 Čerpání rozpočtu (dotace) na nákup externích služeb.
leden 2025 Zhodnocení inkubačního programu - prezentace absolventů. Vyúčtování dotace

Inkubace firem 2024 - Dotační program Plzeňského kraje