BIC Port

INKUBAČNÍ PROGRAM – JARNÍ KOLO

1. Založení účtu na Dotačním portálu Plzeňského kraje

Dotační portál Plzeňského kraje: https://dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost

Účet založíte vyplněním formuláře v sekci Registrace.


2. Přihlášení do aplikace

Přihlášení do aplikace Dotace PK:

 • Typ účtu – Veřejnost
 • Identifikátor účtu (username) – email zadaný při registraci
 • Heslo zadané při registraci

Účet zakládá jedna osoba (nemusí to být statutární zástupce).

3. Podání žádosti o dotaci

 • Přihlaste se do aplikace Dotace PK
 • Ve svém účtu (vpravo nahoře pod obrázkem panáčka) doplňte všechny chybějící údaje
 • Vyberte záložku Dotační tituly (vlevo nahoře)
 • V tabulce klikněte na modrou lupu v řádku dotačního titulu Inkubace firem (2023)
 • Klikněte na tlačítko Nová žádost (vpravo nahoře)
 • Vyplňte potřebná pole:
  • Název akce: stručný, výstižný – bude uveden v případné Smlouvě o poskytnutí účelové dotace a v dalších dokumentech, které s akcí souvisí (např. „Dotace na realizaci inkubačního plánu firmy …(doplňte název firmy)….“);
  • Typ žádosti: ponechte neinvestiční;
  • Bankovní účet žadatele: účet, který je veden na IČ, pod kterým žádáte o dotaci;
  • Celkové náklady akce: dotace je 90 % z celkových nákladů (pro plátce bez DPH, pro neplátce vč. DPH). Výpočet: Požadovaná částka (tj. dotace) děleno 0,9;
  • Požadovaná částka: doplňte požadovanou výši dotace (200 – 400 tis. Kč) – tuto částku později nebude možné navýšit;
  • Plánovaný začátek a konec realizace je nastaven pro všechny žadatele stejně (nepřepisujte);
  • Účel dotace: ponechte text „Realizace inkubačního plánu“;
  • Odůvodnění žádosti o dotaci: důvod, proč Žadatel žádá o dotaci = stručný popis předmětu podnikání, které bude rozvíjeno nákupem služeb dle inkubačního plánu (inkubační plán bude s firmou sestaven po podání žádosti o dotaci)
 • Po vyplnění žádosti klikněte na tlačítko Podat žádost (vlevo nahoře).
 • Žádost můžete kdykoli uložit a vrátit se k ní později.

POZOR! Žádost lze vytvořit a podat jen v období od 1. do 7. února 2023.

Další příjem žádostí do inkubačního programu bude otevřen na začátku srpna 2022 (DT města Plzně) – viz Aktuální harmonogram inkubačního programu.