BIC Port

BIC Port Use

INTECORES s.r.o. (inkubace podzim 2023)

Podnikatelský záměr společnosti INTECORES s.r.o. vychází z nápadu jak snížit množství skleníkových plynů v atmosféře. Zakladatel firmy Petr Stehlík spolu s dalšími odborníky na silikátové technologie totiž přišel na způsob, jak CO2 odebraný z ovzduší trvale uložit do stavebních materiálů.

Navíc se tak dají zlepšit vlastnosti těchto materiálů, aniž by se podstatně zvýšily náklady na jejich výrobu. Odbyt mohou najít u podniků začleněných v řetězci výroby stavebních materiálů, například u cementáren, betonáren či cihelen, které emitují obrovské množství CO2. Pokud využijí poradenské služby firmy INTECORES, dostanou návrh, jak upravit výrobní technologii a významně tak snížit svou uhlíkovou stopu. V ideálním případě jim to přinese nejen splnění právních předpisů a pověst podniku zodpovědného k životnímu prostředí, ale v budoucnu i velkou úsporu na emisních povolenkách.

V rámci inkubačního programu hodlá firma řešit s patentovým zástupcem možnosti ochrany práv ke svým myšlenkám a produktům. S odborníky z Ministerstva životního prostředí potřebuje vyjasnit provázání technologie se systémem emisních povolenek. S pomocí konzultantů si pak chce upřesnit obchodní model, zvolit si nejvhodnější skupinu zákazníků, definovat své služby i způsob, jak se za ně bude platit, a rozhodnout se, s jakými subdodavateli bude na jejich poskytování spolupracovat.

TeaTech s.r.o. (inkubace podzim 2023)

Inovativní startup TeaTech s.r.o. se zaměřuje na inovaci výuky informatiky a informačních a komunikačních technologií na českých školách v souladu s novým Rámcovým vzdělávacím plánem Ministerstva školství. Nabízí komplexní řešení včetně vývojového modulu, senzorů, příručky pro učitele a online učebnic pro žáky.

Celý článek

Tvoje kšandy (inkubace podzim 2023)

Příběh značky Tvoje kšandy začala psát Gabriela Němečková na mateřské dovolené. Nošení kalhot s páskem pro ni nebylo příjemné a klasické kšandy jí nevyhovovaly.

Celý článek