BIC Port

Jarní běh inkubačního programu 2023 je určen pro mladé inovativní firmy se sídlem či provozovnou na území Plzeňského kraje. Je realizován za finanční podpory Plzeňského kraje v rámci dotačního programu INKUBACE FIREM 2023.

Program poskytuje

 • finanční dotace 200 – 400 tis. Kč od Plzeňského kraje na externí služby odborníků (např. právníků, programátorů, marketingových specialistů…) vybraných ve spolupráci s konzultanty na míru potřebám každého účastníka
 • individuální konzultace s konzultanty BIC Plzeň (např. jak získat zákazníka, jak rozvrhnout kapacity, jak firmu financovat…)
 • semináře s tématy podle potřeb účastníků (např. jak najít obchodníka nebo jak se jím stát, proč a jak finančně plánovat, jak uspět ve výběrovém řízení na dodavatele…)

Podmínky vstupu do programu

V okamžiku VSTUPU do inkubačního programu (při podání žádosti o dotaci) žadatel musí splňovat následující podmínky:

 • mít založenou firmu (IČ) bez ohledu na právní formu
 • mít sídlo či provozovnu v Plzni nebo v Plzeňském kraji
 • mít statut malého a středního podniku
 • mít firmu zaregistrovanou k dani z příjmu
 • být inovační firmou, tzn. pro svoji podnikatelskou aktivitu využívat nových či zlepšených procesů/postupů, přinášet nová nebo zlepšená řešení/technické parametry a využívat moderních technologií, odborných znalostí či výsledků výzkumu a vývoje
 • mít inkubační potřebu, tzn. že členové týmu (zakladatelé, zaměstnanci apod.) nemají dostatečnou zkušenost s podnikáním, které chtějí v rámci inkubace rozvíjet (mohou mít zkušenosti z jiného oboru), a/nebo realizace jejich záměru vyžaduje využití externích odborných služeb

Žádost o dotaci

Příjem žádostí o dotaci: 1. – 7. 2. 2023


PODAT ŽÁDOST O DOTACI

JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI – NÁVOD

 

Co udělat pro účast v inkubačním programu?

 • Informovat konzultanty BIC Plzeň o záměru vstoupit do inkubačního programu – webový formulář nebo email
 • Založit si účet v dotačním portálu Plzeňského kraje – návod
 • Podat žádost o dotaci vč. příloh
 • Přijít na individuální konzultaci – probereme průběh inkubačního programu, vyslechneme si vaše očekávání a společně posoudíme, zda a v čem vám může program pomoci
 • Připravit si ve spolupráci s konzultantem BIC Plzeň prezentaci základní myšlenky záměru
 • Odprezentovat záměr před radou inkubačního programu
 • Stvrdit svoji účast v programu smluvně

Účastníci inkubačního programu

Harmonogram

1. - 7. 2. 2023 Příjem žádostí o dotaci
leden - únor 2023 Konzultační dny
6. 3. 2023 Prezentace nanečisto
7. 3. 2023 1. Rada inkubačního programu – výběr účastníků na základě prezentace základní myšlenky podnikatelského záměru
březen - květen 2023 Semináře, konzultace, mentoring, tvorba podnikatelského plánu, identifikace nedořešených oblastí, výběr potřebných odborných služeb a expertů (tvorba inkubačního plánu)
10. 5. 2023 2. Rada inkubačního programu – schválení inkubačního plánu a výše dotace na základě prezentace podnikatelského záměru
červen 2023 Přijetí dotace na bankovní účet příjemce
Do 31. 12. 2023 Čerpání rozpočtu (dotace) na nákup externích služeb. Workshopy, individuální konzultace a další inkubační aktivity
leden 2024 3. Rada inkubačního programu – zhodnocení inkubačního programu. Vyúčtování dotace

Inkubace firem 2023 - Dotační program Plzeňského kraje