BIC Port

BIC Port Use

Zakra s.r.o. (inkubace jaro 2023)

Projekční kancelář Zakra s.r.o. se zabývá projektováním malých vodohospodářských děl, jako jsou domovní čističky odpadních vod nebo vodovodní či kanalizační přípojky. V inkubačním programu společnost chce řešit svůj rozvoj založený na digitalizaci a automatizaci.

Na rozdíl od jiných projekčních kanceláří provází své klienty celým procesem, od výběru optimálního řešení, přes zpracování a schválení projektu až po realizaci díla.

V úvodní fázi svého podnikání získali zakladatelé firmy praktické zkušeností s realizací zakázek a do hloubky se seznámili se situací v oboru. Identifikovali při tom zajímavé příležitosti, zjistili, jak práci projektanta zefektivnit, jak v kratším čase vyřešit větší objem zakázek a vyhovět tak zájmu zákazníků, který v ČR aktuálně převyšuje kapacitu projekčních kanceláří.

Základem podnikání budou digitální nástroje umožňující efektivně získávat a vyhodnocovat data o příslušné lokalitě, podstatná z hlediska budování vodohospodářského díla, a nástroje pro automatizaci vlastní projekční práce. S jejich pomocí bude firma moci své podnikání také dále škálovat, tedy nejen uspokojovat požadavky většího počtu zákazníků ze stávající cílové skupiny stavebníků a majitelů rodinných domů, ale nabídnout své služby či nástroje i jiným projektantům, realitním kancelářím či developerům.

S konzultanty BIC vybírají mladí podnikatelé služby, na jejichž úhradu použijí dotaci Plzeňského kraje a které jim pomohou záměr uskutečnit.

TeaTech s.r.o. (inkubace podzim 2023)

Inovativní startup TeaTech s.r.o. se zaměřuje na inovaci výuky informatiky a informačních a komunikačních technologií na českých školách v souladu s novým Rámcovým vzdělávacím plánem Ministerstva školství. Nabízí komplexní řešení včetně vývojového modulu, senzorů, příručky pro učitele a online učebnic pro žáky.

Celý článek

Tvoje kšandy (inkubace podzim 2023)

Příběh značky Tvoje kšandy začala psát Gabriela Němečková na mateřské dovolené. Nošení kalhot s páskem pro ni nebylo příjemné a klasické kšandy jí nevyhovovaly.

Celý článek