BIC Port

BIC Port Use

Zakra s.r.o. (inkubace jaro 2023)

Projekční kancelář Zakra s.r.o. se zabývá projektováním malých vodohospodářských děl, jako jsou domovní čističky odpadních vod nebo vodovodní či kanalizační přípojky. V inkubačním programu společnost chce řešit svůj rozvoj založený na digitalizaci a automatizaci.

Na rozdíl od jiných projekčních kanceláří provází své klienty celým procesem, od výběru optimálního řešení, přes zpracování a schválení projektu až po realizaci díla.

V úvodní fázi svého podnikání získali zakladatelé firmy praktické zkušeností s realizací zakázek a do hloubky se seznámili se situací v oboru. Identifikovali při tom zajímavé příležitosti, zjistili, jak práci projektanta zefektivnit, jak v kratším čase vyřešit větší objem zakázek a vyhovět tak zájmu zákazníků, který v ČR aktuálně převyšuje kapacitu projekčních kanceláří.

Základem podnikání budou digitální nástroje umožňující efektivně získávat a vyhodnocovat data o příslušné lokalitě, podstatná z hlediska budování vodohospodářského díla, a nástroje pro automatizaci vlastní projekční práce. S jejich pomocí bude firma moci své podnikání také dále škálovat, tedy nejen uspokojovat požadavky většího počtu zákazníků ze stávající cílové skupiny stavebníků a majitelů rodinných domů, ale nabídnout své služby či nástroje i jiným projektantům, realitním kancelářím či developerům.

S konzultanty BIC vybírají mladí podnikatelé služby, na jejichž úhradu použijí dotaci Plzeňského kraje a které jim pomohou záměr uskutečnit.

TIMI CREATION s.r.o. (inkubace jaro 2023)

TIMI CREATION založili pracovníci výzkumného centra NTC při ZČU, Janem Šroubem a Vladislavem Langem, s cílem vyrábět a prodávat termokamery vhodné pro školní výuku. Jak jim Inkubační program pomáhá s jejich podnikatelským záměrem?

Celý článek

Rešl design s.r.o. (inkubace jaro 2023)

Dva mladí designéři, Patrik Rešl a Michal Kamas, vstoupili do inkubačního programu se záměrem vybudovat v Plzni designérské a inovační centrum.

Celý článek