BIC Port

BIC Port Use

Zakra s.r.o. (inkubace jaro 2023)

Projekční kancelář Zakra s.r.o. se zabývá projektováním malých vodohospodářských děl, jako jsou domovní čističky odpadních vod nebo vodovodní či kanalizační přípojky. V inkubačním programu společnost chce řešit svůj rozvoj založený na digitalizaci a automatizaci.

Na rozdíl od jiných projekčních kanceláří provází své klienty celým procesem, od výběru optimálního řešení, přes zpracování a schválení projektu až po realizaci díla.

V úvodní fázi svého podnikání získali zakladatelé firmy praktické zkušeností s realizací zakázek a do hloubky se seznámili se situací v oboru. Identifikovali při tom zajímavé příležitosti, zjistili, jak práci projektanta zefektivnit, jak v kratším čase vyřešit větší objem zakázek a vyhovět tak zájmu zákazníků, který v ČR aktuálně převyšuje kapacitu projekčních kanceláří.

Základem podnikání budou digitální nástroje umožňující efektivně získávat a vyhodnocovat data o příslušné lokalitě, podstatná z hlediska budování vodohospodářského díla, a nástroje pro automatizaci vlastní projekční práce. S jejich pomocí bude firma moci své podnikání také dále škálovat, tedy nejen uspokojovat požadavky většího počtu zákazníků ze stávající cílové skupiny stavebníků a majitelů rodinných domů, ale nabídnout své služby či nástroje i jiným projektantům, realitním kancelářím či developerům.

S konzultanty BIC vybírají mladí podnikatelé služby, na jejichž úhradu použijí dotaci Plzeňského kraje a které jim pomohou záměr uskutečnit.

InstaCover s.r.o. (inkubace jaro 2024)

Plzeňský startup InstaCover, působící v oblasti insurtech, díky umělé inteligenci přináší inovace do pojišťovnictví.

Celý článek

VR school s.r.o. (inkubace jaro 2024)

Za mladým startupem stojí jeho zakladatel Marek Bárdy s vizí širokého uplatnění virtuální reality ve školách.

Celý článek