BIC Port

BIC Port Use

TechConcept s.r.o. (inkubace 2021)

Účastníkem pilotního běhu inkubačního programu byla také společnost TechConcept s.r.o., která navrhuje a vylepšuje zařízení pro energetiku. Předmětem konzultací byla zejména specializace a složení produktového portfolia.

Společnost založili 2 konstruktéři/výpočtáři, kteří se rozhodli své zkušenosti s navrhováním či modernizací zařízení pro energetiku (průmyslové armatury, potrubní systémy, tlakové nádoby, ocelové konstrukce…) samostatně uplatnit na trhu.

Důležitým tématem konzultací bylo produktové portfolio. Podnikatelé si ujasnili, zda a proč poskytovat různé typy produktů, pro které mají kvalifikaci:

Dotaci firma využila například na zlepšení obchodních dovedností

  • Vývojem armatur (zpětných odběrových klapek pro turbosoustrojí), jejichž unikátní řešení přinese bezchybnou funkčnost a dlouhou životnost, se zabývají proto, že to jsou produkty s vysokou přidanou hodnotou a značným inovačním potenciálem. Uspět u zákazníků – výrobců turbosoustrojí – je ale velmi náročné, proto je nutné počítat s tím, že vložené úsilí i prostředky začnou generovat příjmy v odpovídající výši až po delší době.
  • Inženýrskými projekty na klíč s relativně nižší přidanou hodnotou a nároky na experimentální vývoj se zabývají proto, že je snazší takovéto zakázky získat a zajistit si tak příjmy pro běžný provoz společnosti i pro vývojové aktivity, byť tyto produkty nepředstavují takový potenciál pro zvyšování ziskovosti a dlouhodobý růst firmy založený na technických inovacích jako armatury (zpětné odběrové klapky apod.).

Diskutovány byly potřeby a nákupní chování zákazníků pro různé typy produktů/služeb a tomu odpovídající marketingové nástroje. Oba společníci se během programu posunuli zejména v oblasti obchodních a marketingových dovedností.

Dotaci od Plzeňského kraje použili na individuální školení a konzultace k vedení obchodního jednání s ohledem na specifika produktu a zákazníků v oboru energetických zařízení, dále na certifikace potřebné k tomu, aby zdárně prošli dodavatelským auditem výrobců turbín, na vytvoření svých internetových stránek i na náklady účasti na mezinárodní odborné konferenci „All for Power Conference 2021“, kde navázali důležité kontakty s potenciálními obchodními partnery.

InstaCover s.r.o. (inkubace jaro 2024)

Plzeňský startup InstaCover, působící v oblasti insurtech, díky umělé inteligenci přináší inovace do pojišťovnictví.

Celý článek

VR school s.r.o. (inkubace jaro 2024)

Za mladým startupem stojí jeho zakladatel Marek Bárdy s vizí širokého uplatnění virtuální reality ve školách.

Celý článek