BIC Port

BIC Port Use

PlantControl s.r.o. (inkubace 2021)

Jednou z firem zapojených do pilotáže inkubačního programu byla i společnost PlantControl s.r.o., která využívá technologie IoT pro chytré zavlažování. S jejími zakladateli konzultanti probírali například výběr zákaznické skupiny s největším potenciálem.

Podnikatelský záměr společnosti vycházel z předpokladu, že řešení založená na internetu věcí (IoT), která umožní šetřit vodou při zalévání/zavlažování zeleně, vzbudí velký zájem potenciálních uživatelů: měst a obcí (parky a trávníky), greenkeeperů (golfová hřiště) a farmářů. Zakladatelé společnosti také očekávali zájem o řešení využívající umělou inteligenci – zohledňující předpovědi počasí, rychlost odpařování vody z půdy apod.

Proto se rozhodli vyvinout řídicí jednotku a platformu pro chytré zavlažování řízené na dálku s využitím sítě IoT.

Dotaci firma využila například na vývoj nové funkce řídicí jednotky

Tématem konzultací byla zpočátku především specializace, otázka zaměření pozornosti na jeden vybraný perspektivní segment. Podnikatelé v průběhu inkubačního programu zkoumali do větší hloubky potřeby různých typů zákazníků. Oproti původnímu očekávání se ukázalo, že největší potenciál nemají města a obce či golfová hřiště, ale segment farmářů. Úspora vody i času potřebného k ručnímu nastavování časovačů ventilů zavlažovacího systému pro ně představuje poměrně silnou potřebu. Jako klíčová byla překvapivě identifikována funkce ověření, zda se automaticky ovládaný ventil skutečně otevřel/zavřel (čidlo průtoku vody sledované na dálku), sofistikované funkce založené na AI zde naopak nehrály tak velkou roli.

Na základě takovýchto zjištění mohli podnikatelé pokračovat ve vývoji jednotky s potřebnými funkcemi a vlastnostmi i v hledání odpovídajících marketingových nástrojů, zejména vhodného způsobu distribuce produktu zahraničním farmářům.

Dotaci od Plzeňského kraje firma využila na technický vývoj (doplnění funkce ověření průtoku vody po otevření ventilu), na právní služby (dořešení vztahů s dalšími subjekty, které se na vývoji podílely), na prezentaci v ČR i v zahraničí (Týden inovací, Crunchbase) a na úpravy internetových stránek v souladu se zaměřením na farmáře jako hlavní cílovou skupinu.

Zakra s.r.o. (inkubace jaro 2023)

Projekční kancelář Zakra s.r.o. se zabývá projektováním malých vodohospodářských děl, jako jsou domovní čističky odpadních vod nebo vodovodní či kanalizační přípojky. V inkubačním programu společnost chce řešit svůj rozvoj založený na digitalizaci a automatizaci.

Celý článek

TIMI CREATION s.r.o. (inkubace jaro 2023)

TIMI CREATION založili pracovníci výzkumného centra NTC při ZČU, Janem Šroubem a Vladislavem Langem, s cílem vyrábět a prodávat termokamery vhodné pro školní výuku. Jak jim Inkubační program pomáhá s jejich podnikatelským záměrem?

Celý článek