BIC Port

BIC Port Use

lepší.city s.r.o.

Záměrem IT firmy lepší.city s.r.o., která se zúčastnila pilotáže inkubačního programu v roce 2021, je vytvářet aplikace pro města a obce. Konzultace se týkaly zejména chování a potřeb těchto zákazníků a konkurenčních řešení na trhu.

Zakladatel společnosti vycházel ze své osobní zkušenosti s tvorbou aplikací pro města a obce, zejména aplikace pro hlášení závad, kterou vytvořil pro město Plzeň. Jeho záměrem bylo nabízet obdobné aplikace dalším městům.

Tématem konzultací byly otázky skutečného zájmu měst a obcí o aplikace tohoto typu, způsobu jejich rozhodování o investicích do IT řešení a chování při výběru dodavatele, ale i kapacit firmy pro osobní prodej aplikace. Předmětem diskuse byla také v ČR rozšířená konkurenční řešení a ohrožení pro firmu, která z nich vyplývají.

Dotaci firma využila na kampaň pro ověření zájmu dalších zákaznických segmentů

Firma začala v průběhu inkubačního programu prověřovat potenciál dalších cílových skupin (správci různých areálů, kterým by aplikace s podobnými funkcionalitami mohla také pomoci).

Dotaci od Plzeňského kraje pak využila na mentoring v oblasti řízení týmu externích IT vývojářů a na kampaň sloužící právě k ověření zájmu o aplikaci pro hlášení závad u dalších segmentů potenciálních uživatelů.

Vedení společnosti se v závěru inkubačního programu rozhodlo odložit aktivity založené na vývoji jedné konkrétní aplikace určené k následnému prodeji většímu počtu zákazníků a věnovat se zatím jen zakázkové tvorbě unikátních softwarových řešení podle zadání jednotlivých zákazníků.

TechConcept s.r.o.

Účastníkem pilotního běhu inkubačního programu byla také společnost TechConcept s.r.o., která navrhuje a vylepšuje zařízení pro energetiku. Předmětem konzultací byla zejména specializace a složení produktového portfolia.

Celý článek

PlantControl s.r.o.

Jednou z firem zapojených do pilotáže inkubačního programu byla i společnost PlantControl s.r.o., která využívá technologie IoT pro chytré zavlažování. S jejími zakladateli konzultanti probírali například výběr zákaznické skupiny s největším potenciálem.

Celý článek