BIC Port

BIC Port Use

lepší.city s.r.o. (inkubace 2021)

Záměrem IT firmy lepší.city s.r.o., která se zúčastnila pilotáže inkubačního programu v roce 2021, je vytvářet aplikace pro města a obce. Konzultace se týkaly zejména chování a potřeb těchto zákazníků a konkurenčních řešení na trhu.

Zakladatel společnosti vycházel ze své osobní zkušenosti s tvorbou aplikací pro města a obce, zejména aplikace pro hlášení závad, kterou vytvořil pro město Plzeň. Jeho záměrem bylo nabízet obdobné aplikace dalším městům.

Tématem konzultací byly otázky skutečného zájmu měst a obcí o aplikace tohoto typu, způsobu jejich rozhodování o investicích do IT řešení a chování při výběru dodavatele, ale i kapacit firmy pro osobní prodej aplikace. Předmětem diskuse byla také v ČR rozšířená konkurenční řešení a ohrožení pro firmu, která z nich vyplývají.

Dotaci firma využila na kampaň pro ověření zájmu dalších zákaznických segmentů

Firma začala v průběhu inkubačního programu prověřovat potenciál dalších cílových skupin (správci různých areálů, kterým by aplikace s podobnými funkcionalitami mohla také pomoci).

Dotaci od Plzeňského kraje pak využila na mentoring v oblasti řízení týmu externích IT vývojářů a na kampaň sloužící právě k ověření zájmu o aplikaci pro hlášení závad u dalších segmentů potenciálních uživatelů.

Vedení společnosti se v závěru inkubačního programu rozhodlo odložit aktivity založené na vývoji jedné konkrétní aplikace určené k následnému prodeji většímu počtu zákazníků a věnovat se zatím jen zakázkové tvorbě unikátních softwarových řešení podle zadání jednotlivých zákazníků.

Zakra s.r.o. (inkubace jaro 2023)

Projekční kancelář Zakra s.r.o. se zabývá projektováním malých vodohospodářských děl, jako jsou domovní čističky odpadních vod nebo vodovodní či kanalizační přípojky. V inkubačním programu společnost chce řešit svůj rozvoj založený na digitalizaci a automatizaci.

Celý článek

TIMI CREATION s.r.o. (inkubace jaro 2023)

TIMI CREATION založili pracovníci výzkumného centra NTC při ZČU, Janem Šroubem a Vladislavem Langem, s cílem vyrábět a prodávat termokamery vhodné pro školní výuku. Jak jim Inkubační program pomáhá s jejich podnikatelským záměrem?

Celý článek