BIC Port

BIC Port Use

lepší.city s.r.o. (inkubace 2021)

Záměrem IT firmy lepší.city s.r.o., která se zúčastnila pilotáže inkubačního programu v roce 2021, je vytvářet aplikace pro města a obce. Konzultace se týkaly zejména chování a potřeb těchto zákazníků a konkurenčních řešení na trhu.

Zakladatel společnosti vycházel ze své osobní zkušenosti s tvorbou aplikací pro města a obce, zejména aplikace pro hlášení závad, kterou vytvořil pro město Plzeň. Jeho záměrem bylo nabízet obdobné aplikace dalším městům.

Tématem konzultací byly otázky skutečného zájmu měst a obcí o aplikace tohoto typu, způsobu jejich rozhodování o investicích do IT řešení a chování při výběru dodavatele, ale i kapacit firmy pro osobní prodej aplikace. Předmětem diskuse byla také v ČR rozšířená konkurenční řešení a ohrožení pro firmu, která z nich vyplývají.

Dotaci firma využila na kampaň pro ověření zájmu dalších zákaznických segmentů

Firma začala v průběhu inkubačního programu prověřovat potenciál dalších cílových skupin (správci různých areálů, kterým by aplikace s podobnými funkcionalitami mohla také pomoci).

Dotaci od Plzeňského kraje pak využila na mentoring v oblasti řízení týmu externích IT vývojářů a na kampaň sloužící právě k ověření zájmu o aplikaci pro hlášení závad u dalších segmentů potenciálních uživatelů.

Vedení společnosti se v závěru inkubačního programu rozhodlo odložit aktivity založené na vývoji jedné konkrétní aplikace určené k následnému prodeji většímu počtu zákazníků a věnovat se zatím jen zakázkové tvorbě unikátních softwarových řešení podle zadání jednotlivých zákazníků.

InstaCover s.r.o. (inkubace jaro 2024)

Plzeňský startup InstaCover, působící v oblasti insurtech, díky umělé inteligenci přináší inovace do pojišťovnictví.

Celý článek

VR school s.r.o. (inkubace jaro 2024)

Za mladým startupem stojí jeho zakladatel Marek Bárdy s vizí širokého uplatnění virtuální reality ve školách.

Celý článek