BIC Port

BIC Port Use

JALUD Embedded s.r.o. (inkubace 2022)

V roce 2022 byla účastníkem programu také firma JALUD Embedded s.r.o. zabývající se detekcí zvuků nebezpečných situací, jako například panických výkřiků, výstřelů nebo tříštění skla. Její SED detektory umožňují složkám IZS rychleji zasáhnout na místě a zvýšit tak úspěšnost při záchraně životů i majetku.

Společníci Jakub Vališ a Lukáš Svoboda se seznámili při studiu na FAV ZČU. Již tehdy se zajímali o nové technologie a hledali způsob, jak je uplatnit při podnikání. Společnost založili již v roce 2014. Po čase její činnost pozastavili a pracovali několik let v zahraničí. Podnikání v uvedené oblasti se začali vážně věnovat v roce 2020.

Při rozhodování o zahájení podnikání a o vhodném oboru sehrály roli 10leté zkušenosti v oblasti strojového učení a embedded vývoje, ale také zájem vytvořit vlastní finální produkt, ne pouze řešení na zakázku.


SED detektory aneb Když má město uši…

Hlavním produktem společnosti je detektor zvukových událostí (SED), který nabízí možnost, jak zvýšit veřejnou bezpečnost, aniž by došlo ke ztrátě soukromí. SED lze integrovat s dalšími technologickými systémy a vytvořit tak kompletní bezpečnostní řešení a poskytnout novou formu pasivního zabezpečení přidáním “sluchu” ke stávajícím bezpečnostním řešením. Je připraven pro provoz ve vnitřních i venkovních prostorách. Integrovaný modul GSM/GPRS zajišťuje provozuschopnost kdekoli, kde je dostupná síť, přičemž vyžaduje minimum dat. Detektory jsou kromě Plzně nasazeny i v dalších městech po celém světě. 


Cesta inkubačním programem

Lukáš s Jakubem do inkubačního programu vstoupili s cílem utřídit si myšlenky a získat zpětnou vazbu.

Společnost z povahy produktu cílí především do B2G sektoru. Rozhodování o nákupu v tomto segmentu však bývají nepružná. Města se o nákupu dlouho rozhodují, platby za dodávky řešení tak přicházejí až po delší době, což se negativně projevovalo v cash flow firmy. Předmětem konzultací proto byla otázka, na jaké další skupiny zákazníků a cílové trhy se zaměřit, aniž by došlo k tříštění kapacit do mnoha nesourodých směrů. V průběhu inkubace dále došlo k ujasnění konkurenčních výhod produktu a stanovení tzv. USP (jedinečných prodejních argumentů) či nastavení procesů firmy.

Díky inkubačnímu programu jsme si ujasnili, na jaké typy zákazníků a jaké cílové země se zaměřit.

Dotaci Plzeňského kraje firma využila na individuální konzultace k vedení obchodního jednání a zvyšování obchodního výkonu firmy, k získání certifikace pro americký trh či prezentaci firmy na URBIS SMART CITY FAIR 2022 v Brně.


Přínosy inkubačního programu

Zakladatelé firmy prošli v předchozích letech několika inkubačními programy, bez zásadního přínosu do podnikání, a tak se k nabídce účasti v regionálním programu zpočátku stavěli skepticky.

Na programu zpětně oceňují individuální přístup, s jakým ke každému účastníkovi přistupuje a možnost zpracování kvalitního BP, který dále aktivně využívají (např. při certifikaci ISO 9001).

 

InstaCover s.r.o. (inkubace jaro 2024)

Plzeňský startup InstaCover, působící v oblasti insurtech, díky umělé inteligenci přináší inovace do pojišťovnictví.

Celý článek

VR school s.r.o. (inkubace jaro 2024)

Za mladým startupem stojí jeho zakladatel Marek Bárdy s vizí širokého uplatnění virtuální reality ve školách.

Celý článek