BIC Port

BIC Port Use

Guava s.r.o. (inkubace jaro 2023)

Guava je IT startup, který v lednu 2023 založili dva spolužáci z FAVky Stepan Mocjak a Lukas Frey. V inkubačním programu spojili síly s Tadeášem Kapicem a věnují se rozvoji projektu BriefBo.

Jde o platformu, která pomáhá tvůrcům a jejich klientům shodnout se na zadání a efektivně spolupracovat. Do první cílové skupiny patří tvůrci webů a designéři. Kluci totiž z vlastní zkušenosti moc dobře vědí, jak často výstupy práce neodpovídají představě zákazníka a musí se předělávat. Důvodem je často špatná komunikace. Zákazník není odborníkem v oblasti, kterou tvůrci zadává, a proto neumí přesně specifikovat, co a proč chce a co naopak určitě nechce. Zadání se často upravuje za běhu. Při využití BriefBo obě strany vždy uvidí, na jakých podrobnostech se shodly a co ještě nemají dořešené. Mají tak správně nastavená očekávání o rozpočtu a termínu dodání.

První verze BriefBo bude připravena k otestování do začátku podzimu. Inkubační program by měl klukům pomoci vytvořit první funkční verzi BriefBo. Připravují MVP (tzv. “minimální životaschopný produkt”), nastavují klíčové functionality, získávají první zpětné vazby a sbírají kontakty na skupiny prvních testerů v ČR i zahraničí.

Dotaci 400 tis. Kč od Plzeňského kraje dále využijí i na založení nové společnosti připravené na kapitálový vstup investora. V právních oblastech se budou řešit licence, GDPR nebo např. problematika AI a odpovědnosti za kvalitu zadání, které v BriefBo vznikne.

Zakra s.r.o. (inkubace jaro 2023)

Projekční kancelář Zakra s.r.o. se zabývá projektováním malých vodohospodářských děl, jako jsou domovní čističky odpadních vod nebo vodovodní či kanalizační přípojky. V inkubačním programu společnost chce řešit svůj rozvoj založený na digitalizaci a automatizaci.

Celý článek

TIMI CREATION s.r.o. (inkubace jaro 2023)

TIMI CREATION založili pracovníci výzkumného centra NTC při ZČU, Janem Šroubem a Vladislavem Langem, s cílem vyrábět a prodávat termokamery vhodné pro školní výuku. Jak jim Inkubační program pomáhá s jejich podnikatelským záměrem?

Celý článek