BIC Port

BIC Port Use

Amitia Smart Solutions, s.r.o. (inkubace 2021)

Možnost účasti v inkubačním programu využila i společnost Amitia Smart Solutions, s.r.o., která hodlá uplatnit AI v oblasti životosprávy a zdraví člověka. Jako první cílovou skupinu si zvolila onkologické pacienty.

Ing. Milan Legát, Ph.D. studoval na FAV ZČU, bohaté pracovní zkušenosti pak získal v zahraničí. Po návratu do Plzně začal podnikat v oblasti tvorby SW řešení založených na umělé inteligenci (AI), zejména pro průmysl a logistiku (řízení dodavatelských řetězců, diagnostika, digitální dvojčata produktů a provozů, rozpoznávání dokumentů…).

Potenciál však vidí také v uplatnění umělé inteligence pro vyhodnocování životosprávy a jejího vlivu na zdraví člověka. Proto založil novou společnost Amitia Smart Solutions, s.r.o., která se zaměřuje tímto směrem a hodlá vyvíjet k tomu potřebné aplikace.

Dotaci firma využila na vývoj jídelníčkové aplikace do fáze „minimum viable product“

V rámci inkubačního programu s kolegy nejprve hledali, kterou z nepřeberných možností aplikace AI si zvolit, jakou cílovou skupinu a potřebu vybrat, na co se zaměřit v první fázi a ověřit si základní koncept. Po prozkoumání několika oblastí (diabetici, sportovci, obezita…) a po diskusích s lékaři si vybrali onkologické pacienty a tvorbu průvodce přípravou na léčbu (prehabilitací). Rozhovory s pacienty i desítky dotazníků pomohly zjistit, zda a k čemu by pacienti aplikaci používali. Na základě toho se vedení firmy rozhodlo vytvořit aplikaci pro individuální tvorbu jídelníčků pro onkologické pacienty.

Dotaci od Plzeňského kraje pak firma použila na náklady vývoje jídelníčkové aplikace do fáze „minimum viable product“.

Konzultované poznatky a myšlenky, zachycené v přehledné struktuře podnikatelského plánu v podobě snímků počítačové prezentace, využije firma při zajišťování finančních zdrojů pro další plánované aktivity: vývoj dalších funkcionalit aplikace a její uvedení na trh.

InstaCover s.r.o. (inkubace jaro 2024)

Plzeňský startup InstaCover, působící v oblasti insurtech, díky umělé inteligenci přináší inovace do pojišťovnictví.

Celý článek

VR school s.r.o. (inkubace jaro 2024)

Za mladým startupem stojí jeho zakladatel Marek Bárdy s vizí širokého uplatnění virtuální reality ve školách.

Celý článek