BIC Port

BIC Port News

Znáte ekosystém vzdělávání a podpory podnikání v Plzni?

Zahlédli jste někde zkratku PINE a nejste si jistí, co přesně znamená? Představujeme propracovaný ekosystém technického vzdělávání a podpory podnikání v Plzni. V čem tkví jeho jedinečnost, vysvětlí Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně (SITMP) a jednatel BIC Plzeň.

Pojďme se podívat na Pilsen INnovation Ecosystem neboli PINE. V čem tkví jeho jedinečnost?

Jedná  se o ekosystém technického vzdělávání a podpory podnikání v Plzni. V podstatě jsme stvořili ucelený ekosystém, kde na začátku prostřednictvím Centra robotiky, které je součástí SITMP, pracujeme na technickém vzdělání dětí ve věku 6-15 let. Přivádíme je k technice formou volnočasových kroužků, ročně nám Centrem robotiky projde přes 500 dětí, které zde získají vztah k technice a rozvíjejí své dovednosti. V kombinaci s podporou pedagogů v zavádění nových technologií vidíme více dětí se zájmem o techniku a s většími znalostmi. Aby měly děti z Centra robotiky kam pokračovat, zrodil se SIT Port, opět součást SITMP. Jde o partu, která pracuje s komunitou 16+ a formou projektů se ji snaží rozšiřovat. Členy komunity přivádíme k novým technologiím jako jsou umělá inteligence, VR/AR, 5G sítě, robotika a podobně. Kolegové pracují s mladými lidmi již tři roky a mohu říct, že je radost vidět, jak ze studentských projektů vznikají start-upy.

Spolupracujete v ekosystému PINE také s podnikateli v regionu?

Určitě, činnost SIT Portu není jen o vzniku nových firem. Spolupracují s námi zdejší firmy, které vědí, že jsme jim v dlouhodobém horizontu schopni připravit kvalitní zaměstnance, kteří budou schopni využívat moderní technologie tak, aby ony společnosti mohly růst a expandovat na zahraniční trhy. Jedním z klíčových prvků je, že tato aktivita vede k udržení mladých talentovaných lidí v regionu. Zase zjednoduším výstup – rozvoj talentů, jejich udržení v regionu, vznik nových firem, kvalitní zaměstnanci a v neposlední řadě možnost pro místní firmy investovat do start-upů, to vše může pomoci v růstu investora.

Tady se ekosystém PINE nejspíš uzavírá?

Už jsme za půlkou. V tuto chvíli navazuje BIC Port, který je součástí další městské firmy BIC Plzeň (Podnikatelské a inovační centrum). Ten ze SIT Portu převezme start-upy k inkubaci a akceleraci. Zprostředkovává zdroje, které start-upy mohou využít pro své projekty tak, aby se z nich staly funkční firmy schopné růst a vytvářet v regionu nová kvalitní pracovní místa, což je v podstatě i shrnutí této třetí části plzeňského inovačního ekosystému PINE. Poslední část je pak spojená s BIC Plzeň, který firmám pomáhá v zavádění inovací pro konkurenceschopnost, růst a vytváření kvalitních pracovních míst pro Plzeňany. A samozřejmě, když se jim daří, tak i skrze daně vracejí část zdrojů zpět do města a město se může rozvíjet. Celý ekosystém PINE je zjednodušeně řečeno cesta k prosperitě města skrze vzdělání našich dětí.

Co přináší nebo v budoucnu přinese tento soubor aktivit občanům západočeské metropole?

V podstatě jsem to již řekl, jsem přesvědčen, že prosperitu, nová kvalitní pracovní místa, která nebudou ohrožena přesunem práce do jiné ‚levnější‘ země, vznik nových firem, jež budou úspěšné a prosadí se na globálním trhu. To vše díky vzdělanosti, udržení talentů v regionu, vytvoření podmínek pro inovace a vznik firem.

Velkou kapitolou je stavba technologického parku TechTower, jak pokračuje a co TechTower nabídne?

Vida, na ten jsem v PINE zapomněl. TechTower je oním místem, kde chceme komunitu 16+ rozšiřovat, vzdělávat, kde budou vznikat start-upy, kde je propojíme s atraktivními firmami, jež pracují v nových technologiích a mohou jim předat zkušenosti, vést je, inspirovat.

Celý rozhovor najdete na stránkách Plzeň.eu

Podzimní kolo inkubačního programu 2024 je schváleno

Rada města Plzně schválila dotační titul INKUBACE FIREM 2024, který bude doprovázet podzimní kolo inkubačního programu v BICu.

Celý článek

Jarního kola inkubace se zúčastní 7 nadějných startupů

Do jarního kola inkubačního programu se letos přihlásilo 16 nadějných startupů. V březnu rada inkubačního programu vybrala sedm z nich, kterým nabídne podporu a finanční dotaci od Plzeňského kraje ve výši až 500 tisíc korun na nákup služeb.

Celý článek