BIC Port

BIC Port News

Znáte ekosystém vzdělávání a podpory podnikání v Plzni?

Zahlédli jste někde zkratku PINE a nejste si jistí, co přesně znamená? Představujeme propracovaný ekosystém technického vzdělávání a podpory podnikání v Plzni. V čem tkví jeho jedinečnost, vysvětlí Luděk Šantora, ředitel Správy informačních technologií města Plzně (SITMP) a jednatel BIC Plzeň.

Pojďme se podívat na Pilsen INnovation Ecosystem neboli PINE. V čem tkví jeho jedinečnost?

Jedná  se o ekosystém technického vzdělávání a podpory podnikání v Plzni. V podstatě jsme stvořili ucelený ekosystém, kde na začátku prostřednictvím Centra robotiky, které je součástí SITMP, pracujeme na technickém vzdělání dětí ve věku 6-15 let. Přivádíme je k technice formou volnočasových kroužků, ročně nám Centrem robotiky projde přes 500 dětí, které zde získají vztah k technice a rozvíjejí své dovednosti. V kombinaci s podporou pedagogů v zavádění nových technologií vidíme více dětí se zájmem o techniku a s většími znalostmi. Aby měly děti z Centra robotiky kam pokračovat, zrodil se SIT Port, opět součást SITMP. Jde o partu, která pracuje s komunitou 16+ a formou projektů se ji snaží rozšiřovat. Členy komunity přivádíme k novým technologiím jako jsou umělá inteligence, VR/AR, 5G sítě, robotika a podobně. Kolegové pracují s mladými lidmi již tři roky a mohu říct, že je radost vidět, jak ze studentských projektů vznikají start-upy.

Spolupracujete v ekosystému PINE také s podnikateli v regionu?

Určitě, činnost SIT Portu není jen o vzniku nových firem. Spolupracují s námi zdejší firmy, které vědí, že jsme jim v dlouhodobém horizontu schopni připravit kvalitní zaměstnance, kteří budou schopni využívat moderní technologie tak, aby ony společnosti mohly růst a expandovat na zahraniční trhy. Jedním z klíčových prvků je, že tato aktivita vede k udržení mladých talentovaných lidí v regionu. Zase zjednoduším výstup – rozvoj talentů, jejich udržení v regionu, vznik nových firem, kvalitní zaměstnanci a v neposlední řadě možnost pro místní firmy investovat do start-upů, to vše může pomoci v růstu investora.

Tady se ekosystém PINE nejspíš uzavírá?

Už jsme za půlkou. V tuto chvíli navazuje BIC Port, který je součástí další městské firmy BIC Plzeň (Podnikatelské a inovační centrum). Ten ze SIT Portu převezme start-upy k inkubaci a akceleraci. Zprostředkovává zdroje, které start-upy mohou využít pro své projekty tak, aby se z nich staly funkční firmy schopné růst a vytvářet v regionu nová kvalitní pracovní místa, což je v podstatě i shrnutí této třetí části plzeňského inovačního ekosystému PINE. Poslední část je pak spojená s BIC Plzeň, který firmám pomáhá v zavádění inovací pro konkurenceschopnost, růst a vytváření kvalitních pracovních míst pro Plzeňany. A samozřejmě, když se jim daří, tak i skrze daně vracejí část zdrojů zpět do města a město se může rozvíjet. Celý ekosystém PINE je zjednodušeně řečeno cesta k prosperitě města skrze vzdělání našich dětí.

Co přináší nebo v budoucnu přinese tento soubor aktivit občanům západočeské metropole?

V podstatě jsem to již řekl, jsem přesvědčen, že prosperitu, nová kvalitní pracovní místa, která nebudou ohrožena přesunem práce do jiné ‚levnější‘ země, vznik nových firem, jež budou úspěšné a prosadí se na globálním trhu. To vše díky vzdělanosti, udržení talentů v regionu, vytvoření podmínek pro inovace a vznik firem.

Velkou kapitolou je stavba technologického parku TechTower, jak pokračuje a co TechTower nabídne?

Vida, na ten jsem v PINE zapomněl. TechTower je oním místem, kde chceme komunitu 16+ rozšiřovat, vzdělávat, kde budou vznikat start-upy, kde je propojíme s atraktivními firmami, jež pracují v nových technologiích a mohou jim předat zkušenosti, vést je, inspirovat.

Celý rozhovor najdete na stránkách Plzeň.eu

Příjem žádostí o dotaci byl ukončen

Příjem žádostí o dotaci z programu INKUBACE FIREM 2023 byl ukončen. Zájem o vstup do podzimního běhu inkubačního programu 2023 projevilo celkem 13 žadatelů.

Celý článek

Příjem žádostí o dotaci do podzimního běhu inkubačního programu právě probíhá

Od 17. 7. do 13. 8. 2023 jsou přijímány žádosti o dotaci v rámci podzimního běhu inkubačního programu.

Celý článek