BIC Port

BIC Port News

Připravujeme pro vás další ročník inkubačního programu

Inkubační program 2022 stále běží. Pro rok 2023 ale chystáme několik užitečných změn.

  • Zapojit se do programu bude nově možné 2 x ročně (na začátku roku a v jeho polovině) – od příštího roku bude probíhat tzv. jarní a podzimní kolo inkubace.
  • Dotační titul, který je spojen s inkubačním programem, bude pro jarní kolo vypisovat tradičně Plzeňský kraj, pro podzimní kolo město Plzeň. Podmínky se nyní připravují. Schvalovací procesy jsou stále před námi. Obě kola ale budou stejná (pro firmu stejně výhodná).
  • Výše podpory vzroste. Pro začínající firmu ale bude zachována maximální flexibilita a administrativní nenáročnost.
  • Inkubační program zůstane i nadále ročním programem. První půlrok bude pro inkubovanou firmu konzultačně intenzivnější – cílem je poznat do hloubky fungování a plány firmy, identifikovat slabá a nedořešená místa záměru a vybrat firmy, kterým může program nejvíce pomoci (tzn. sestavit inkubační plány na míru). V této fázi bude probíhat dvoukolové hodnocení a výběr inkubovaných firem. V druhé polovině roku bude větší prostor pro čerpání služeb financovaných z dotace, propojování nebo propagaci.

 

Zájemci o účast v inkubačním programu 2023 se již hlásí. Propagaci sice spustíme až v lednu 2023, již nyní se ale můžeme domluvit na individuální konzultaci a probrat, zda je inkubační program vhodný pro konkrétní záměr, případně doporučit další služby. Na více podrobností i větší přehlednost webu BIC Port se můžete již brzy těšit.

 

Podzimní kolo inkubačního programu 2024 je schváleno

Rada města Plzně schválila dotační titul INKUBACE FIREM 2024, který bude doprovázet podzimní kolo inkubačního programu v BICu.

Celý článek

Jarního kola inkubace se zúčastní 7 nadějných startupů

Do jarního kola inkubačního programu se letos přihlásilo 16 nadějných startupů. V březnu rada inkubačního programu vybrala sedm z nich, kterým nabídne podporu a finanční dotaci od Plzeňského kraje ve výši až 500 tisíc korun na nákup služeb.

Celý článek