BIC Port

BIC Port News

Inkubační program pomáhá rozjet pětici zajímavých projektů

Plzeňský kraj podporuje výzkum a vývoj a usiluje o co nejpříznivější podnikatelské prostředí, v němž se daří začínajícím firmám i novým projektům. V červnu 2021 tak odstartovalo pilotní ověření inkubačního programu, kterého se účastní pět různorodých firem. Těm pomáhají odborní konzultanti, se kterými během šesti měsíců zpracují podnikatelský plán například pro oslovování investorů, zapojení do navazujících programů i pro sledování toho, zda se svého plánu drží.

Konzultace nad podnikatelskými záměry a rozvojovými projekty v Plzeňském regionu poskytuje již od roku 1992 podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň. Působí v rámci sítí pro podporu podnikání a inovací a spolupracuje s řadou dalších partnerů na regionální, národní i mezinárodní úrovni. Managementu firem nabízí nezatížený pohled zvenku. Díky orientaci v nástrojích podpory podnikání pomáhá firmám rozhodnout, která podpora může skutečně pomoci se zavedením inovace a která by mohla znamenat nepřiměřeně velké komplikace v realizaci.

V BIC Plzeň se řadu let věnujeme také konzultacím záměrů začínajících podnikatelů

Na tyto aktivity navazuje i nový inkubační program, který letos ve spolupráci s Plzeňským krajem BIC Plzeň pilotuje a v rámci kterého centrum pomáhá začínajícím podnikatelům realizovat a rozvíjet jejich záměry tak, aby uspěli na trhu a nemuseli řešit, proč o jejich produkt nebo službu není zájem. „Vedle konzultací existujících inovačních firem z regionu se v BICu řadu let věnujeme také konzultacím záměrů začínajících podnikatelů, přestože jsme nikdy firmy nerozlišovali podle toho, jak dlouho jsou založené. V rámci nového inkubačního programu se na téma začínajících společností soustředíme ještě daleko více než dříve,“ uvedla Ing. Lenka Palánová, která v BIC Plzeň mimo služeb pro začínající podnikatele koordinuje také chod coworku.

„Jednoduše podporujeme inovační podnikání v regionu. Nabídku konkrétních služeb máme uzpůsobenou tomu, s čím firmám můžeme reálně pomoci. Doba se ale mění a s ní i přístup a všeobecné povědomí o podpoře v začátku podnikání. Díky osvětovým aktivitám a motivaci k podnikání se o toto téma zajímá stále více lidí. Více lidí tuší, že mohou získat nějakou podporu. Obrací se na nás více začínajících podnikatelů než dříve. Spolu s potřebou trhu se vyvíjí i nabídka služeb na straně podpůrné infrastruktury, tedy organizací, které se nejen v Plzni o podporu podnikání starají,“ dodala Palánová.

Podpora ve startu podnikání musí být rychlá a uzpůsobená potřebám daného podnikatele. Tyto dvě podmínky jsou ale špatně slučitelné s tím, jak funguje veřejná podpora. Proto vznikl inkubační program zaměřený právě na začínající firmy. „Vyvinuli jsme poměrně velké úsilí, abychom vytvořili a v praxi otestovali jednoduchý a rychlý podpůrný nástroj, který bude mít šanci skutečně pomoci s tím, co je potřeba. Vytvořili jsme si vlastní inkubační program, který je založen na individuálním přístupu,“ vysvětlila Palánová.

Co je v počátcích podnikání důležité

  • Pochopit zákazníka: co vše ovlivňuje rozhodování zákazníka a přesvědčí ho, že zvolí pro řešení svého problému právě tento produkt či službu? Jakou hodnotu zákazníkovi přináší a co a jak mu pomáhají řešit?
  • Zvolit vhodný obchodní model: je vybraný způsob životaschopný a uživí firmu, její(ho) zakladatele i zaměstnance?
  • Získat chybějící finanční prostředky na to, aby bylo možné skutečně rozjet podnikání, dovyvinout produkt, získat na něj potřebné certifikáty apod.
  • Specializovat se: najít správnou cestu nebývá jednoduché a řada podnikatelů v začátku nechce odmítnout žádnou příležitost, která se mu namane. Brzy však narazí na své kapacity a dojde do fáze, kdy si uvědomí, že si musí vybrat kudy dál.
Programem provází senior konzultant, který ví, jak má vypadat business plán a jak a na co lze využít veřejnou podporu pro jeho rozvoj.

Každý záměr přihlášený do programu by měl být něčím inovační

Pro skutečný posun záměru je potřeba odborníků, kteří do hloubky znají oblast, jež je třeba se začínajícím podnikatelem řešit. Mladých podnikatelů, se kterými BIC Plzeň řešilo možnost zapojení do pilotního ověření inkubačního programu, byla více než desítka. Se sedmi z nich inovační centrum připravilo prezentaci před radou inkubačního programu. Rada následně vybrala pětici z nich, kterým se budou nadále věnovat. „Všichni již mají první zkušenosti s podnikáním, a právě proto více ocení naši pomoc. Diskutovali jsme i s opravdu mladými zakladateli firem bez velkých zkušeností, kteří byli přesvědčeni o tom, že mají záměr dokonale promyšlený a pomoc s ním nepotřebují,“ prozradila Palánová.

Pilotní ročník Inkubačního programu

Do pilotního programu byl vybrány následující společnosti:

  • Amitia Smart Solutions, s.r.o. – aplikace pro onkologické pacienty
  • Doklady Edicon s.r.o. – chytré faktury
  • TechConcept s.r.o. – zpětné odběrové klapky pro turbíny
  • Lepší.city s.r.o. – aplikace pro sběr a řešení podnětů od občanů měst
  • PlantControl s.r.o. – chytré zavlažování.

Proč právě tyto firmy?

Pomáháme si rozmyslet a nastavit podnikání tak, aby došlo k zúročení vložené energie a prostředků

„Náš inkubační program je obecně určen začínajícím firmám, které si chtějí nechat poradit. Mohou být v situaci, kdy firmu čerstvě založili či ji založit plánují, nebo již mají první zkušenosti se zakázkami a potřebují se rozhodnout, kudy dál, jak se specializovat. Vždy se jedná o záměry s ambicí vyrůst a uživit kromě sebe i další kvalifikované lidi. Každý záměr by měl zároveň být něčím inovační – přicházet s novým či zlepšeným produktem/službou, nebo pro řešení relativně běžného problému používat nové technologie a přístupy. To splňují všechny vybrané společnosti a projekty. V inkubaci jim můžeme pomoci s tím, dobře si vše rozmyslet a nastavit tak, aby zbytečně neinvestovali energii a prostředky do záměru, který nemá šanci uspět na trhu. Díky naší podpoře si mohou dovolit nepřeskočit podstatná témata a dotvořit svůj produkt tak, aby ho zákazníci skutečně kupovali,“ osvětlila výběr účastníků inkubace Palánová a dodala: „Při posuzování jednotlivých záměrů nejde o obor podnikání, ale o ambici zakladatelů věnovat se rozvoji svého záměru – musí mu sami věřit a dávat do něj veškeré své úsilí. Jedině v tomto případě má smysl podpořit ty, kteří by bez podpory měli mnohem horší startovací pozici.“

Základním úspěchem programu je individuální přístup

„Již teď se ukazuje, že individuální přístup, na který je v programu kladen zvláštní důraz, je velmi důležitý. Základní témata, která tvoří věcnou strukturu programu, jsou sice univerzální a debatu o nich je možné zahájit i se všemi účastníky společně, například formou seminářů. Zaměření navazujících konzultací se už ale výrazně liší podle toho, čím se firmy konkrétně zabývají. Potřeby zákazníků, konkurenci na trhu nebo správné stanovení ceny sice řeší všichni podnikatelé, pro každého to ale znamená něco jiného.

Jiné marketingové otázky si klade firma vyvíjející aplikaci pro onkologické pacienty, jiné dodavatel automatických zavlažovacích systémů a jiné výrobce komponent pro velká energetická zařízení. Velmi rozdílné jsou i jejich finanční, technologické či právní problémy. Z probíhajících individuálních konzultací postupně vyplývají specifické potřeby jednotlivých účastníků programu. Podle nich pak senior konzultanti vyhledávají externí experty s odpovídající odborností a zkušenostmi, kteří s nedořešenými částmi podnikatelského plánu v další fázi programu pomohou,“ doplnil Ing. Zbyněk Doležal, konzultant v podnikatelském a inovačním centru BIC Plzeň, který zúčastněné firmy inkubací provází.

Realizováno v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II, reg.č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016623. 

Podzimní kolo inkubačního programu 2024 je schváleno

Rada města Plzně schválila dotační titul INKUBACE FIREM 2024, který bude doprovázet podzimní kolo inkubačního programu v BICu.

Celý článek

Jarního kola inkubace se zúčastní 7 nadějných startupů

Do jarního kola inkubačního programu se letos přihlásilo 16 nadějných startupů. V březnu rada inkubačního programu vybrala sedm z nich, kterým nabídne podporu a finanční dotaci od Plzeňského kraje ve výši až 500 tisíc korun na nákup služeb.

Celý článek