BIC Port

BIC Port News

Druhý ročník inkubačního programu již zná své účastníky

Rada inkubačního programu vybrala 4 letošní účastníky. Inkubační program pro mladé inovační firmy z Plzeňského kraje tak odstartoval svůj druhý ročník.

Plzeňský kraj ve spolupráci s BIC Plzeň již druhým rokem podporují rozjezd inovativních podnikatelských záměrů. Firmy v rámci programu získají zpětnou vazbu a dotaci 200.000 Kč na nákup odborných služeb.

Do letošního inkubačního programu se přihlásilo 15 nadějných firem napříč obory podnikání, nejčastěji se záměry typu B2G a B2B, tzn. že nejčastěji chtějí dodávat řešení městům nebo jiným firmám. Svůj podnikatelský záměr před inkubační radou prezentovalo nakonec 11 z nich. Rada složenou ze zástupců regionálních institucí a odborníků byly na základě prezentací vybrané následující firmy:

  • JALUD Embedded s.r.o. (detektory zvuku nebezpečných událostí)
  • nextdrop s.r.o. (řízení ventilů – minimalizace úniků vody)
  • Pinflow energy storage, s.r.o. (bateriové uložiště)
  • RoadTwin s.r.o. (modelování dopravy ve městě)

Všechny vybrané firmy mají shodou okolností vztah k Západočeské univerzitě v Plzni a většina z nich ve svém podnikání uplatňuje výsledky výzkumu a vývoje, který byl prováděn v plzeňských výzkumných centrech.

Letošní ročník programu tak navazuje na loňskou úspěšnou pilotáž, jejímž záměrem bylo připravit a ověřit funkční program pomáhající firmám s rozjezdem a podpořit tak vznik start-upů a nových inovačních firem. „Nastavený koncept inkubačního programu se osvědčil. Od jiných inkubačních programů naši inkubaci odlišují pravidelné individuální konzultace, které jsou sice časově náročné, nicméně umožňují v business plánu firem identifikovat nedostatky a doporučit odborníky, které si firma může z dotace zaplatit. Není to série školení.“ hodnotí program jeho konzultantka Ing. Lenka Palánová.

Pilotní ověření inkubačního programu proběhlo v rámci projektu „Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II“ financovaný Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je součástí regionální RIS3 strategie Plzeňského kraje.

Firmy prezentující před Inkubační radou 2022

Před Radou inkubačního programu prezentovaly svůj podnikatelský záměr, resp. jeho Value Proposition následující firmy (10 minut prezentace vč. dotazů Rady):

Název firmy Projekt / podnikatelský záměr
DAGSOL s.r.o. Tokeny pro developerskou činnost
ELFINEST s.r.o. Zlepšování chodu výrobních závodů (engineering)
ET Additive s.r.o. Kovový 3D tisk
HitNomad s.r.o. Systém Whistlee pro ochranu oznamovatelů
JALUD Embedded s.r.o. Detektory zvuku nebezpečných událostí
nextdrop s.r.o. Řízení ventilů - minimalizace úniků vody
Pinflow energy storage, s.r.o. Bateriové uložiště
ProBee - firma před založením Chytré včelstvo pro developery zelených budov
RoadTwin s.r.o. Modelování dopravy ve městě
TIMI CREATION s.r.o. Barvy pro přesné termografické měření
VETlímce s.r.o. Pooperační límce pro psy a kočky

Podzimní kolo inkubačního programu 2024 je schváleno

Rada města Plzně schválila dotační titul INKUBACE FIREM 2024, který bude doprovázet podzimní kolo inkubačního programu v BICu.

Celý článek

Jarního kola inkubace se zúčastní 7 nadějných startupů

Do jarního kola inkubačního programu se letos přihlásilo 16 nadějných startupů. V březnu rada inkubačního programu vybrala sedm z nich, kterým nabídne podporu a finanční dotaci od Plzeňského kraje ve výši až 500 tisíc korun na nákup služeb.

Celý článek