BIC Port

BIC Port Use

RoadTwin s.r.o. (inkubace 2022)

Společnost RoadTwin s.r.o. se řadí mezi tvůrce webových aplikací pro modelování dopravy ve městech. Cílem společnosti je pomáhat středně velkým městům v situaci, kdy musí činit dopravní rozhodnutí, a tím přispívat ke zlepšení jejich dopravní situace.

Společnost RoadTwin byla založena v roce 2020 kolegy z FAV ZČU a firmy EDIP s.r.o. pro uplatnění výsledků výzkumných projektů. Jedinečná kvalifikace malého týmu pracovníků společnosti, kteří se též věnují akademické kariéře, spočívá v jejich schopnosti vytvářet jednoduché, uživatelsky přívětivé IT nástroje (webové aplikace) v kombinaci s hlubokým porozuměním potřebám a problémům měst, hlavně jejich dopravní situaci. S využitím těchto znalostí vyvinuli webovou aplikaci TraMod umožňující modelování dopravy ve městech. Protože je řešení plně serverové, mohou zástupci města či regionu snadno a intuitivně vytvářet různé dopravní scénáře. Dopady uzavírek či vybudování silničního obchvatu je tak možné ověřit rychle, bez nutnosti instalace a znalosti dopravního softwaru nebo využití služeb dopravních specialistů. Dnes řešení běží pro město Plzeň a tři výzkumné projekty.

 

Fokus v inkubačním programu

Společnost se inkubačního programu zúčastnila v roce 2022. V průběhu konzultací podnikatelského plánu byly diskutovány a ujasněny základní představy o principech fungování firmy a uplnění jejích produktů, potřebné kapacity, strategie a měřitelné cíle. Zásadním bodem bylo rovněž  vymezení zákazníků, jejich situace, chování a skutečných potřeb,  a jak s ohledem na to řešit otázku distribuce a propagace produktu.

Dotaci z Plzeňského kraje společnost využila na mentoring v oblasti finančního řízení, služby advokátní kanceláře kanceláře k řešení otázky licenčního práva u produktů vycházejících z V+V projektů a v neposlední řadě k prezentaci společnosti na akcích a konferencích.

 

Program nás přivedl k důkladné práci s business plánem a poskytl kontakty a prostředky na odborníky z oblastí, kde získáváme nové kompetence.

Přínosy inkubačního programu

Kde spatřují největší přínos inkubace? Jednatel RoadTwin, Daniel Beran zhodnotil účast v programu následovně:

“Za inkubační program jsme velmi rádi, protože nás přivedl k důkladné práci s business plánem, a tak oddělovat nápady od reálné strategie. Poskytl nám kontakty (a prostředky) na odborníky z oblastí, kde získáváme nové kompetence (obchod, finanční vedení firmy, marketing). Ve výsledku tak máme nyní jasnější představu o potřebách našich zákazníků i nás jako firmy.”

InstaCover s.r.o. (inkubace jaro 2024)

Plzeňský startup InstaCover, působící v oblasti insurtech, díky umělé inteligenci přináší inovace do pojišťovnictví.

Celý článek

VR school s.r.o. (inkubace jaro 2024)

Za mladým startupem stojí jeho zakladatel Marek Bárdy s vizí širokého uplatnění virtuální reality ve školách.

Celý článek