BIC Port

BIC Port Use

Rešl design s.r.o. (inkubace jaro 2023)

Dva mladí designéři, Patrik Rešl a Michal Kamas, vstoupili do inkubačního programu se záměrem vybudovat v Plzni designérské a inovační centrum.

Svou odbornost a dovednosti získávali oba na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. Později zjistili, že se skvěle doplňují a že spolu dokážou vytvořit mnohem lepší výsledky, než když pracují každý sám. To je vedlo k rozhodnutí začít společně podnikat, především navrhovat interiéry a jejich vybavení.

Své interiérové studio spojí se showroomem pojatým jako loftový byt, kde budou zákazníkům prezentovat designový nábytek značek, které u nás dosud nemají zastoupení. Pro svůj záměr si vyhlédli atraktivní prostory v nově otevřeném technologickém parku TechTower. Zde hodlají organizovat také specializované workshopy, přednášky a další akce pro architekty, studenty i veřejnost.

Cílem je vytvořit prostředí, ve kterém se lidé mohou neustále učit, inspirovat a rozvíjet své dovednosti a znalosti. “V tomto ohledu bychom mohli skutečně zaplnit mezeru na trhu a poskytnout lidem v Plzni a okolí příležitost setkávat se, sdílet zkušenosti a spolupracovat.”

Unikátní projekt posílí image Plzně jako města designu, což povede i další jejich kolegy k tomu, aby se zde se svými aktivitami usídlili.

Konzultanti BIC pomáhají designérům s upřesněním jejich podnikatelského záměru, zejména s definováním zákaznických skupin a s volbou odpovídajících vlastností produktu i dalších marketingových nástrojů. Jeho životaschopnost pak ověřují při sestavování plánu příjmů a výdajů. Společně také vytvořili seznam služeb hrazených z dotace, které pomohou záměr rozjet. Bude se jednat o právní poradenství, rozpracování propagačních kampaní či o pronájem prostor v atraktivní industriální budově plzeňského TechToweru.

Zakra s.r.o. (inkubace jaro 2023)

Projekční kancelář Zakra s.r.o. se zabývá projektováním malých vodohospodářských děl, jako jsou domovní čističky odpadních vod nebo vodovodní či kanalizační přípojky. V inkubačním programu společnost chce řešit svůj rozvoj založený na digitalizaci a automatizaci.

Celý článek

TIMI CREATION s.r.o. (inkubace jaro 2023)

TIMI CREATION založili pracovníci výzkumného centra NTC při ZČU, Janem Šroubem a Vladislavem Langem, s cílem vyrábět a prodávat termokamery vhodné pro školní výuku. Jak jim Inkubační program pomáhá s jejich podnikatelským záměrem?

Celý článek