BIC Port

BIC Port Use

Pinflow energy storage, s.r.o. (inkubace 2022)

Společnost Pinflow energy storage, s.r.o. založili v roce 2017 vědci z výzkumného centra NTC při ZČU a z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Dali si za úkol najít řešení, jak ukládat elektrickou energii pro nemobilní aplikace, aby cena za kWh na cyklus byla co nejnižší.

Jaromír Pocedič, Jiří Vrána, Jan Dundálek, Juraj Kosek a Petr Mazúr vyvinuli, vyrábějí, zdokonalují a prodávají baterie, ve kterých je nejen energie, ale i budoucnost. Mají totiž životnost čtvrt století, jsou nehořlavé a nevýbušné.

Takzvané redoxní průtočné baterie a jejich komponenty vyrábí firma v plzeňské hale, přičemž zvládá sestavit i celé energetické systémy pro velké instalace. Průtočné (vanadové) baterie fungují na bázi dvou elektrolytů. Umožňují od sebe oddělit kapacitu a výkon. Kapacita je daná objemem elektrolytů, objem se nastaví velikostí nádrží, výkon je dán plochou elektrod v bateriových svazcích. Zákazníky mají v šestadvaceti zemích.

Firma v loňském roce obržela několik významných ocenění. Jednou z nich byla Cena Neuron 2022 za propojení vědy a byznysu. Tu získávají vědci a ekonomové, kteří uskutečnili výjimečný vědecký transfer – jejich objev nebo vynález se od základního výzkumu přesunul ke komerčnímu využití. V soutěži Vizionáři 2022 firma převzala čestné uznání odborné poroty za technologický, ekonomický a sociální přínos v oblasti optimalizace ukládání a spotřeby elektrické energie.

 

Cesta inkubačním programem

Pinflow je ve výrazné růstové fázi a program Inkubace firem 2022 pomohl v růstu společnosti. Z čistě vývojářské firmy se stává firma výrobní. Doposud ruční výroba se postupně automatizuje tak, aby firma byla schopná přizpůsobit se extrémně rostoucí poptávce trhu.

Nejvýznamnější položkou financovanou z dotace Plzeňského kraje byla návrhová analýza pro formu poločlánku bateriového svazku. Tato komponenta je v současnosti vyráběna pomocí CNC třískového obrábění a lisovstřikování by umožnilo navýšení výroby i snížení cen. Dotaci firma dále využila na měření ztrátového tepla z redoxní průtočné baterie, jehož význam spočíval nejen v získání vývojově cenných dat, ale hlavní motivace spočívala ve vytvoření podkladů pro marketingové materiály: výsledky měření dokonale podpořily tvrzení, že baterie vyvinuté společností jsou nehořlavé. Zbylá část dotace byla využita pro čerpání nájmu s ohledem na rozšíření kancelářského zázemí v reakci na nárůst zaměstnanců Pinflow.

Přínosy účasti v inkubačním programu

Příležitost projít si inkubačním programem pro Pinflow bylo cennou příležitostí z mnoha úhlů pohledu s prokazatelně pozitivními přínosy.

Jiří Vrána, jednatel společnosti, účast v inkubačním programu zhodnotil následovně:

Námětné a dobře nastavené otázky během chvílí mentoringu spolu s vhodnou časovou dotací nám umožnily podívat se na náš současný stav s jistým nadhledem. Dostatek prostoru pro diskuzi společníků s citlivými vstupy mentorky Ing. Palánové nám pomohl utřídit si vhodně další postupy v dílčích oblastech managementu Pinflow.

Během tematických workshopů, které byly v rámci inkubace nachystány, jsme měli možnost rozvíjet se v oblastech, které jsou s podnikáním úzce spojeny. Rozvoj obchodních procesů a týmů v podání skvěle připraveného týmu SalesUp byly pro Pinflow velice inspirativní. Samotné workshopy, ale i akce a schůzky s mentoringem nebo jen sdílené kontakty nám pomohly navíc zakořenit v plzeňském technologicko-podnikatelském prostředí.

 

InstaCover s.r.o. (inkubace jaro 2024)

Plzeňský startup InstaCover, působící v oblasti insurtech, díky umělé inteligenci přináší inovace do pojišťovnictví.

Celý článek

VR school s.r.o. (inkubace jaro 2024)

Za mladým startupem stojí jeho zakladatel Marek Bárdy s vizí širokého uplatnění virtuální reality ve školách.

Celý článek