BIC Port

BIC Port Use

nextdrop s.r.o. (inkubace 2022)

Společnost nextdrop s. r. o. se zaměřuje na minimalizaci ztrát a úniků vody. Chytré ventily a sběr dat, které mladí výzkumníci vyvinuli, pomáhají díky přesnému řízení lépe hospodařit s vodou.

Společnost nextdrop s.r.o. založila v roce 2021 pětice výzkumníků ze Západočeské univerzity v Plzni. Primární vizí mladého startupu nextdrop s.r.o. je udržitelné hospodaření s vodou. Toho chce dosáhnout automatizací klíčových ovládacích prvků vodovodních systémů – elektromagnetických ventilů a jejich ovládáním pokročilými algoritmy na základě dat. Využití najdou v domácnostech, udržitelném zemědělství i v průmyslu.

V současnosti společnost připravuje projekt pro Zoologickou zahradu Plzeň. Využívat k závlaze zeleně plánují nejen dešťovou vodu, ale také vodu z blízké Mže.

Inkubace nám přinesla asi to nejcennější, co technologický startup ve svém začátku potřebuje, a tím je kritická zpětná vazba, protože mít dobrý nápad v podnikání často nestačí.

Fokus v inkubačním programu

Hlavním tématem konzultací v inkubačním programu byla specializace na jednu z možných cílových skupin (nalezení tzv. unique selling pointu), pro kterou je úspora vody nebo minimalizace ztrát způsobených jejich únikem vědomou potřebou. U hlavních cílových skupin si nextdrop na pilotních instalacích ověřil, jakou hodnotu uživatelům chytrý ventil skutečně přináší, jak časově náročné bude získání zakázky i péče o danou instalaci. V souladu s vizí (nebudovat robustní oddělení a nebýt jen noname dodavatel jiných distributorů) byla zvolena specializace na veřejné subjekty, kteří mají problém s nedostatkem vody, chtějí minimalizovat úniky velkých objemů a řeší optimalizaci využití alternativních zdrojů jako jsou dešťová nebo povrchová voda. Priorita byla stanovena na větší instalace vyžadující větší projektovou přípravu (návrh zapojení komplexního řešení od nextdropu). Jako další podklad pro volbu ideální cílové skupiny byly analyzovány možnosti národních i mezinárodních grantů pro financování instalací vč. problematiky výběrových řízení u zakázek vyšších hodnot.


Mezi služby, které si nextdrop zaplatil z dotace od Plzeňského kraje, patřila certifikace EMC kompatibility a vývoj dílčích částí HW i SW chytrého ventilu. Část dotace využil dále na konzultace s Ondřejem Rudolfem k brandu a otázce toho, jak velký a nákladný brand by bylo potřeba vybudovat pro každou ze zvolených cílových skupin.

Přínosy inkubačního programu

Jednatelka nextdrop s.r.o., Pavla Stuhl, zhodnotila účast v programu následovně:

V okamžiku, kdy jsme vstupovali do inkubačního programu, nacházeli jsme se ve fázi, kdy jsme nevěděli, kdo je našim zákazníkem a kam bychom chtěli jako nextdrop směřovat. Naším cílem bylo proto otestovat náš systém v co nejvíce aplikacích a získat tak důležitá data a vyhodnotit, která aplikace by pro nás byla také z hlediska businessového nejperspektivnější. Inkubace nám umožnila především vybrat si cílové skupiny zákazníků, na které bychom mohli s naším produktem mířit a pro které by mohla být naše technologie vhodná. Díky vybraným case studies jsme po diskuzích došli k tomu, jak bychom měli finální design HW pro jednotlivé zákazníky přizpůsobit, tak aby byl co nejefektivnější. Podle potřeb jsme upravili naši řídící jednotku tak, aby vyhovovala vybraným aplikacím. V této souvislosti jsme mohli díky dotaci využít pomoci s revizí HW, ale také FW. Již před začátkem inkubačního programu jsme věděli o nutnosti získání certifikace pro naše zařízení, díky inkubačnímu programu jsme na procesu certifikace začali úspěšně pracovat.

Diskuzemi s konzultantem (Lenkou Palánovou) jsme si ujasnili mnoho důležitých skutečností související se směřováním společnosti. Dostali jsme také mnoho tipů a možnosti propojení. Paní Palánová nám umožnila propojení jak na vesnice, které mají problém s nedostatkem vody a pro které by mohla být naše technologie atraktivní, tak na jednotlivce, kteří mají zájem o monitoring mikroúniků vody ve svých domovech. V rámci konzultací jsme také diskutovali business plán a finanční plán. Díky programu jsme měli možnost vzdělat se v oblasti marketingu a navázali jsem velmi hodnotnou spolupráci s panem Rudolfem a jeho týmem.

Podpora, kterou jsme od BIC dostali nám umožnila dostat se z fáze testování prototypu do fáze, kdy jednáme se zákazníky o nasazení naší technologie. Děkujeme, bez podpory finanční ale především konzultantské bychom to nezvládli.

InstaCover s.r.o. (inkubace jaro 2024)

Plzeňský startup InstaCover, působící v oblasti insurtech, díky umělé inteligenci přináší inovace do pojišťovnictví.

Celý článek

VR school s.r.o. (inkubace jaro 2024)

Za mladým startupem stojí jeho zakladatel Marek Bárdy s vizí širokého uplatnění virtuální reality ve školách.

Celý článek