BIC Port

BIC Port Use

Home4Future s.r.o. (inkubace jaro 2024)

Jozefína Odvárková do inkubace vstoupila s novým stavebním materiálem, který díky svým žáruvzdorným vlastnostem ochrání hořlavé konstrukce před požárem.

Jozefína Odvárková se již několik let věnuje návrhu a vývoji nových stavebních materiálů, které jednoduše a dostupně zajistí vysokou kvalitu a funkčnost jejich stavby. Do inkubačního programu se Jozefína Odvárková poprvé hlásila na podzim 2023 s materiálem Yotegon pro monolitické stavby. I když neuspěla, nevzdala se svého podnikatelského snu a do jarní inkubace se přihlásila s Perwinem – žáruvzdorným materiálem, který ochrání hořlavé konstrukce (např. dřevěné střešní konstrukce) před požárem i při zahoření sazí v komíně.


Co Home4Future očekává od účasti v inkubačním programu?

Vizí i cílem pro inkubaci je pro zakladatelku vybudování fungující výrobní firmy, která prodává nové stavební materiály a prvky stavebníkům, a to jak firmám, tak jednotlivcům. Do inkubačního plánu firmy budou patřit materiálové testy či certifikace i vybudování obchodních a marketingových kanálů. Perwin je uplatnitelný i v jiných oblastech než jen pro komínové prostupy, a tak velká část konzultačních kapacit bude využita k ověření nových tržních příležitostí a nastavení všech procesů, které jsou potřebné k chodu výrobního podniku.

InstaCover s.r.o. (inkubace jaro 2024)

Plzeňský startup InstaCover, působící v oblasti insurtech, díky umělé inteligenci přináší inovace do pojišťovnictví.

Celý článek

VR school s.r.o. (inkubace jaro 2024)

Za mladým startupem stojí jeho zakladatel Marek Bárdy s vizí širokého uplatnění virtuální reality ve školách.

Celý článek