BIC Port

Až 200 tis. EUR pro ambiciózní české startupy na nákup služeb pro rozvoj jejich záměrů spadajících do vymezených aktivit.

Prodloužení příjmu žádostí

Aktualizace 28. 7. 2022: Výzva byla prodloužena do 17. srpna 23:59 hod.

Technologická inkubace je nejambicióznějším programem systematické podpory začínajících podniků v České republice. Jedná se o program agentury CzechInvest, který podpoří 250 inovativních startupů z ČR.

BIC Plzeň je regionálním partnerem tohoto programu, který zajišťuje jedno z tzv. center klíčových aktivit – Mobility Innovation HUB (služby/ekosystém pro nadějné startupy z oblasti chytré mobility). Pomáháme však využít tohoto programu i nadějným začínajícím firmám z regionu, které spadají do jiného oborového zaměření.

Plzeňský inkubační program je od začátku postaven jako předstupeň/příprava na účast v Technologické inkubaci.

Podporovaná zaměření Technologické inkubace

 • Chytrá mobilita = Mobility Innovation Hub
 • Umělá inteligence a IT = AI Hub
 • Kreativní průmysly = Creative BIC
 • Udržitelnost a ekoinovace = EcoTech Hub
 • Kosmické technologie = Space Hub
 • Jaderná a částicová fyzika = CERN BIC
 • Chytrá řešení v oblastech zdravotnictví, farmacie, kybernetické bezpečnosti aj. = Tech 4 Live Hub

Zaujala vás tato možnost a chcete si sjednat individuální konzultaci u nás v BIC Plzeň?

Mobility Innovation HUB

Vytváříme ekosystém chytré mobility, ve kterém spolupracují firmy, start-upy, výzkumné organizace (univerzity) i město Plzeň tak, abychom podpořili vznik nových projektů inovujících dopravu.

Vytváříme příležitosti pro spolupráci.

Propojujeme aktéry.

Integrujeme mobilitu do vzdělávání.

 

Pojďte spolu s námi tvořit vizi lepší budoucnosti… Více informací již brzy.

Kdo se může přihlásit

Konzultační a finanční podporu po dobu 12, 18 nebo 24 měsíců může získat malý a střední podnik:

 • se sídlem v ČR
 • do stáří 3 let (v ojedinělých případech 5 let)
 • navazující svou činností na některé ze sedmi podporovaných oborových zaměření
 • s volným limitem de minimis (200 tis. EUR / 3 roky)
Cílem programu je vyhledávat a pomáhat vzniku projektů, které jsou:
 • inovativní
 • proveditelné
 • škálovatelné

Co program poskytuje

 • Mentoring a podporu ze strany agentury CzechInvest a služby regionálních inovačních center v paušální výši 0,5 mil. Kč (tzv. nepřímá podpora)
 • Podporu ze strany zapojených center klíčových aktivit (v Plzni Mobility Innovation HUB)
 • Dotace na nákup služeb (dotace je vyplácena v režimu ex-ante, zálohově)
  • 1,1 mil. Kč v rámci standardní inkubace nebo
  • 4,5 mil. Kč v rámci inkubace PLUS (jen pro projekty s vysokým technologickým potenciálem a vysokou investiční náročností)
 • Networking – navazování nových kontaktů, pomoc s hledáním potenciálních zákazníků a partnerů (české i mezinárodní akce, konference a veletrhy)

 

S čím vám v BIC Plzeň pomůžeme:

 • Připravit všechny přílohy žádosti (podnikatelský záměr, inkubační plán)
 • Připravit prezentaci prezentaci záměru před komisí
 • Zvýšit šance na zapojení do programu díky spolupráci s námi
 • Naplňovat inkubační plán i díky možnosti čerpání našich služeb:

Jak a kdy se přihlásit

Přihlášky budou zpřístupňovány pro konkrétní oborová zaměření v tzv. cut-of-days v průměru 3 x ročně.

Aktuální příjem žádostí probíhá 1. – 31. 7. 2022 v následujících oborových zaměřeních:

 • Chytrá mobilita
 • Umělá inteligence
 • Zelené technologie a ekoinovace
 • Kulturní a kreativní průmysly

 

Jak podat žádost a jak probíhá hodnocení (harmonogram)

 • Příprava žádosti a všechny požadované přílohy
 • Podání žádosti prostřednictvím datové schránky žadatele (červenec 2022)
 • Kontrola úplnosti žádosti (srpen 2022)
 • Hodnocení inovativnosti záměru sektorovým specialistou
 • Prezentace žadatelů s inovativními záměry před komisí
 • Výběr záměrů
 • Prokázání formální způsobilosti vybranými zaměry (bezdlužnost, propojenost na další firmy aj.)

 

Komise na základě prezentace hodnotí následující kritéria:

 • inovativnost technologie (provedení, novost, využitelnost, přidaná hodnota)
 • proveditelnost záměru (zkušenosti týmu, nastavení business plánu, analýza a znalost rizik, technická dosažitelnost)
 • škálovatelnost (finanční a strategický model rozvoje, technologická a businessová škálovatelnost)
 • přínos pro sektor

U Inkubace PLUS se navíc hodnotí konkrétnost a podrobnost záměru, využitelnost prostředků a odůvodněnost výdajů, ambicióznost cílů.

 

Přílohy žádosti

 • Business plán v předepsané struktuře (25 stran)
 • Inkubační plán (10 – 20 stran)

 

Další příjem žádostí bude otevřen na podzim 2022, a to ve všech oborových zaměřeních.

 

 

Žádost a přílohy žádosti: Technologická inkubace (verze dokumentů k 1.7.2022)

Ke stažení (verze k 1.7.2022)