BIC Port

BIC Port News

Přijímáme přihlášky do podzimního běhu inkubačního programu

Mladé inovativní firmy z Plzně budou moci letos podruhé vstupit do inkubačního programu. Získají pro svůj rozvoj finanční podporu a zpětnou vazbu od odborníků.

Rada města Plzně schválila dotační program INKUBACE FIREM 2023 na podporu vzniku a rozvoje mladých inovativních firem. Plzeň tak navyšuje kapacitu a umožňuje novým inovačním firmám využít podporu inkubačního programu dvakrát ročně, tedy v jarním nebo podzimním běhu.

Do inkubačního programu se mohou zapojit začínající podnikatelé se sídlem či provozovnou na území města Plzně. Účastníci programu budou podpořeni finanční dotací až 400 tisíc korun na nákup služeb dle individuálních potřeb firmy. Podmínkou pro získání dotace je podání jednoduché žádosti v aplikaci eDotace, a to od 17. července do 13. srpna 2023.


Zájemci o vstup do programu si mohou již nyní domluvit termín osobní konzultace, kde probereme průběh inkubačního programu, vyslechneme si navzájem očekávání a společně posoudíme, zda a v čem může program pomoci.

MÁM ZÁJEM O KONZULTACI

Semináře k inkubačnímu programu s možností individuální konzultace

Příjem žádostí o dotaci byl ukončen

Příjem žádostí o dotaci z programu INKUBACE FIREM 2023 byl ukončen. Zájem o vstup do podzimního běhu inkubačního programu 2023 projevilo celkem 13 žadatelů.

Celý článek

Příjem žádostí o dotaci do podzimního běhu inkubačního programu právě probíhá

Od 17. 7. do 13. 8. 2023 jsou přijímány žádosti o dotaci v rámci podzimního běhu inkubačního programu.

Celý článek